Navigacija

Zapisnik komisije za upis u I godinu DAS

Zapisnik sa sastanka Komisije za upis u I (prvi) semestar DAS (doktorske akademske studije) na FVM u Beogrdu školske 2011/2012. godine održanog 29. 09. 2011.god u 10 00 h
 
 
 
 
Uvidom u konkursnu dokumentaciju, Komisija je konstatovala da je na raspisan Konkurs prijavljeno ukupno 24 kandidata.
Svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uslove Konkursa a na osnovu prosečne ocene na osnovnim studijama i druge relevantne dokumentacije, Komisija je sačinila sledeću rang listu.
Lista kandidata koji su stekli pravo na upis na doktorske akademske studije (DAS) :
 
1. Maja Manić                               9,67
2. Miloš Marinković                     9,56
3. Mladen Zelenović                     9,51
4. Radoš Miković                          9,42
5. Aleksandra Aleksić                   9,30
6. Vladimir Atanacković               9,14
7. Draga Radenković                     9,04
8. Nataša Prokić                             8,89
9. Kamenko Marinković                8,79
10. Ljubodrag Stanišić                   8,65
11. Marko Vasić                             8,64
12. Danica Bogunović                    8,56
13. Maja Bukvić                             8,47
14. Vukašin Tadić                          8,34
15. Jovan Marić                              8,14
16. Srđan Pantić                              8,05
17. Kristina Šević                            8,04
18. Dragica Matović                        8,03
19. Marko Nadaškić                         8,02
20. Maja Vasiljević                          8,00
 
Sledeći kandidati se mogu upisati ukoliko neko od PREDHODNO navedenih odustane i ne upiše se u vremenu od 03. 10. 2011. god. zaključno sa 07. 10. 2011. u 14 00 h.
 
21. Nikola Atanasijević                   8,00
22. Svetlana Nedić                           8,00
23. Maja Cvejić                                8,36 – MEDICINSKI FAKULTET
24. Stefan Nemanja Hadžiloginović 8,26 – STOMATOLOŠKI FAKULTET
 
 
 
 
Za upis je potrebno:
1. INDEKS
2. Fotografije formata  3,5 x 4,5 cm (2 kom.)
3. 2 popunjena ŠV obrasca, kupuju se kod referenta za osnovne studije u Sekreterijatu
4. Potvrda o uplati školarine od najmanje 45.000din
 (¼ ukupne godišnje školarine od 180.000) na žiro račun fakulteta 840 - 1825666 - 41
                                                                                                      Poziv na broj 500 – 2
 
U Beogradu,
29. 09. 2011. god.
 
 
 
Predsednik Komisije
Prof. dr Miodrag Lazarević
 
.............................................
 
Članovi:
Prof.dr Vera Katić
 
.............................................
 
Prof. dr Ivan Jovanović
 
.............................................
 
      Dr vet. med spec. Petar Sikimić,
ref. za postdipl studije
 
     .......................................................
 
 
 
NAPOMENA:
OBAVEŠTENJE ISTAKNUTO NA OGLASNOJ TABLI ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE U SEKRETERIJATU FAKULTETA