Navigacija

Početak nastave DAS jesen 2011.

 
POČETAK NASTAVE NA DAS STUDIJAMA FVM 2011/12
 
 
I SEMESTAR
 
Ponedeljak
 
09 - 13h   INTEGRACIJA METABOLIZMA I FUNKCIJE ORGANA
13 - 15h   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 
Utorak
 
9 - 13h    MOLEKULARNA BIOLOGIJA ĆELIJE
 
NASTAVA U I SEMESTRU POČINJE U PONEDELJAK 17. OKTOBRA 2011. GODINE
 
III SEMESTAR
 
Sreda
 
09 – 12 h    BIOSTATISTIKA I BIOINFORMATIKA U BIOMEDICINSKIM     NAUKAMA
12 - 15h      EKSPERIMENTALNE ŽIVOTINJE I EKSPERIMENTALNI MODELI
 
Četvrtak
 
9 - 12h        METODE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
 
NASTAVA U III SEMESTRU POČINJE U SREDU 19. OKTOBRA 2011. GODINE
 
 
NASTAVA U V SEMESTRU POČINJE U PONEDELJAK 24. OKTOBRA 2011. GODINE PO DOGOVORU SA MENTOROM I PREDMETNIM NASTAVNICIMA
 
Na prvom predavanju, polaznici će dobiti detaljan plan nastave za svaki predmet u odgovarajućem semestru.
 
 
Prof. dr Miodrag Lazarević
 
prodekan
 
U Beogradu
4.10.2011.