Navigacija

Odložen ispit na klanici iz Higijene mesa

Do daljneg se odlaže ispit koji je zakazan za 10. decembar 2012. godine na
klanici iz predmeta Higijena mesa.