Navigacija

JAVNA ODBRANA SECIJALISTIČKOG RADA

JAVNA ODBRANA SECIJALISTIČKOG RADA
Dana  22. 01. 2013. godine u 11 časova, na Katedri za Higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla održaće se javna odbrana akademskog specijalističkog rada. Diplomirani veterinar Aleksandar Šljivić braniće specijalistički rad pod naslovom " RAŠIRENOST TRIHINELOZE KOD DOMAĆIH I DIVLJIH SVINJA NA PODRUČJU EPIZOTIOLOŠKE JEDINICE OPŠTINE ALEKSANDROVAC” pred Komisijom u sastavu: dr Vlado Teodorović, redovni profesor; dr Olivera Bunčić, redovni profesor i dr Mirjana Dimitrijević, docent;
Pristup slobodan