Navigacija

Javna odbrana diplomskog rada

 

JAVNA ODBRANA DIPLOMSKOG RADA

Dana 22. 01.. 2013. godine sa početkom u 12 časova, u sali za predavanja’’Prof.dr Jovan Dimić’’ Katedre za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju, održaće se javna odbrana diplomskog rada studenta Fakulteta vetertinarske medicine , Đorđa Jevtića, pod naslovom DIJAFRAGMATSKA HERNIJA, ETIOLOGIJA, DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA, pred Komisijom u sastavu: Prof.dr Branislav Prokić, Prof. Dr Petar Milosavljević i Doc.dr Vera Savić Stevanović.

Pristup slobodan