Navigacija

Za studente SAS i DAS: overa zimskog i upis letnjeg semestra

Obaveštenje za studente DAS i SAS


Overa zimskog semestra 2012/2013. godine vršiće se u periodu od 18. do 22. februara 2013. godine. 
Upis letnjeg semestra vršiće se u periodu od 4. do 8. marta 2013. godine. 
Overa i upis semestra će se obaviti u kancelariji refernta za postdiplomske studije (broj 26). 
Podsećamo vas da pri overi zimskog semestra treba da donesete dokaz o uplati
(priznanicu) druge rate za zimski semestar, a pri upisu letnjeg semestra dokaz o uplati (priznanicu) prve rate za letnji semestar.

Informacije o potpisima iz predmeta koje ste slušali tokom ovog semestra
na DAS i SAS dobićete od predmetnih nastavnika.