Navigacija

Odbrana doktorske disertacije

Aleksandar Drljačić,diplomirani veterinar, brani doktorsku disertaciju u utorak,
5. februara 2013. godine u sali Katedre za ishranu i botaniku sa početkom u 12 časova.

Prof. dr Milan Ž. Baltić