Navigacija

Konkurs za najbolji naučno-istraživački rad studenata

 

U skladu sa pristiglim dopisom Univerziteta u Beogradu, najbolji naučno-istraživački radovi studenata Fakulteta veterinarske medicine izrađeni tokom 2014. godine biće poslati na Konkurs Univerziteta u Beogradu za najbolji naučno-istraživački rad studenata.

Komisija oformljena od strane Fakulteta, u saradnji sa CNIRS-om (Centrar za naučno-istraživački rad studenata Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu) će razmotriti sve radove koji su učestvovali na Mini-Kongresu 2014. godine i radove koji će učestvovati na Mini-Kongresu 2015. godine i poslati radove koji su dobili najvišu ocenu Komisije. Takođe će u odabir radova koji će biti poslati biti svrstani i najbolji radovi koji nisu bili izrađeni preko Centra i nisu učestvovali na Mini-kongresu 2014. godine, a koji će biti ocenjeni od strane Komisije.

U skladu sa ovim dopisom, molimo studente koji nisu svoje naučno-istraživačke radove izradili preko CNIRS-a da svoje radove pošalju na mail adresu cnirsfvm@gmail.com najkasnije do 4. maja 2015. godine. Sve ostale studentske radove koji su rađeni preko CNIRSa će CNIRS dostaviti Komisiji.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

 

prof. dr Danijela Kirovski, prodekan
u saradnji sa
Zorana Zurovac, student FVM, predsednik CNIRS-a