Navigacija

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o visokom obrazovanju

 

Nacrt Zakona o visokom obrazovanju

 
Poštovani,

Molimo Vas da moguće primedbe i komentare na Nacrt zakona o Viskom obrazovanju uputite prodekanu za integrisane akademske studije, prof. dr Miloradu Miriloviću na e-mail:  mija@vet.bg.ac.rs

S poštovanjem,

Dekan Fakulteta Veterinarske medicine
         Prof. dr Vlado Teodorović