Navigacija

Interna uputstva

Konkursi za nastavno osoblje

 

Poštovani korisnici,


Naš sajt ima svoje specifičnosti, pa molimo sve koji šalju zahteve za objavljivanje na sajtu FVM, slanje
Rektoratu, javni uvid disertacija i sl. da pogledaju formu i preuzmu formulare koji se nalaze na stranici:

Interna dokumenta i obrasci
 
Formulare za javne odbrane preuzmite sa sajta i popunjavajte dozvoljena polja ćirilicom i molimo da
NASLOVE radova upišete velikim slovima ("kepslok"), radi pune kompatibilnosti sa konstrukcijom sajta.
 
Na istoj adresi je i Uputstvo za imenovanje elektronskih dokumenata za slanje koje je propisao Rektorat B.U. Ovo uputstvo je obavezujuće - Rektorat vraća neispravne dokumente!
Ukoliko kandidati pripremaju materijal molimo mentore da im na ovo skrenu pažnju.
  
Interna uputstva za objavu na sajtu FVM:

1) Sve što se objavljuje na sajtu FVM (naslovi vesti, tekstovi obaveštenja, objave i sl.),
    napišite ćirilicom, osim delova teksta koji moraju biti napisani latinicom.

2) Sadržaj priloga (fajlova-atačmenta) može biti napisan pismom po izboru, a imena priloga koje šaljete
    napišite latinicom bez naših slova i razmaka sa što manje reči koje jasno upućuju o čemu se radi
    (postoje orijentacioni primeri u gore navedenom uputstvu Rektorata).
    Između reči, po izboru, stavite veliko slovo ili koristite neki od sledećih znakova (bez navodnika):
    "_" (donja crta, ovo je preporuka Rektorata), "-" (srednja crta, minus) ili "." (tačka).

3) Formulari za javne odbrane kreirani su legalnim softverom i mogu se slati mejlom.

4) Imajte u vidu da su tekstovi i dokumenti koje šaljete javni i trebalo bi da su lektorski ispravni.
    Tekst i dokumenti koje pošaljete biće objavljeni bez ikakvih promena.

5) Da bi svi mogli da otvore (pročitaju) sadržaj priloga, prilozi treba da budu u nekom od
    univerzalnih formata:
    preporučujemo .PDF i .RTF formate dokumenata, a za fotografije i slike optimizovani .JPG i .PNG.
    Pojedinačnim mejlom možete poslati oko 80MB podataka (limit servera je 100MB).

6) Za šifrovanje internih dokumenata se koristi legalan i besplatan 7-zip arhiver koji možete
    preuzeti sa adrese:

    portabilna verzija koja radi i sa USB fleševa ili instalaciona verzija.

Ukoliko su potrebne dodatne informacije obratite se na mejl: itcentar@vet.bg.ac.rs ili webmaster@vet.bg.ac.rs

 

Informaciono-komunikacioni centar FVM