Navigacija

Važno obaveštenje za studente VI godine

Integrisane akademske studijeInfostud

 

Obaveštavaju se studenti VI godine da će biti uključeni u anketu koja je pripremljena od strane Evropskog udruženja mikrobiologa (ESCMID-European Society for Clinical Microbiology and Infection). Anketa ima za cilj uvid u znanje o problemu rezistencije bakterija na antibiotike. U anketiranje su uključeni studenti završnih godina SVIH veterinarskih fakulteta u Evropi. Razlog zbog koga se sprovodi ova anketa je globalno-alarmantna situacija u vezi sa fenomenom rezistencije na antibiotike (na svaka 4 h na planeti umre jedna osoba zbog infekcija uzročnikom koji je rezistentan na sve postojeće antibiotike). Svrha ovog upitnika je da se proceni da li studenti završnih godina imaju dovoljno znanja o ovoj temi/oblasti. Anketa nije ISPIT i u potpunosti je anonimna. Svrha ove anonimne ankete je procena obima i kvaliteta nastave iz oblasti koje se tiču antibiotika, rezistencije na antibiotike i kliničke upotrebe antibiotika na svim veterinarskim fakultetima u Evropi. Analizom dobijenih rezultata biće ustanovljeno tj. preporučeno koji delovi nastavnih programa bi u budućnosti mogli da budu poboljšani. Mole se studenti da se stoga odazovu na poziv kako naš fakultet ne bi bio diskvalifikovan. Anketa je prevedena na srpski jezik i potrebno je maksimalno 15 minuta da se sistemom zaokruživanja odgovori na postavljena pitanja. Anketa se radi online (na internetu). Za dobijanje linka za anketu, obratite se prof.dr Dušanu Mišiću (Katedra za mikrobiologiju, dusan@vet.bg.ac.rs) koji je odgovorni nastavnik za sprovođenje ankete na teritoriji Srbije.