Navigacija

Izmene u postupku prijave završene doktorske disertacije

Doktorske akademske studije

 

OBAVEŠTENJE ZA DOKTORANDE, MENTORE I ČLANOVE KOMISIJE
 

DOPISOM UNIVERZITETA OBAVEŠTENI SMO DA SU, ZBOG PROVERE ORIGINALNOSTI DOKTORSKIH DISERTACIJA, UVEDENA NOVA PRAVILA KOD PREDAJE ZAVRŠENE DOKTORSKE DISERTACIJE, ODNOSNO IMENOVANJA KOMISIJE ZA OCENU ZAVRŠENE DOKTORSKE DISERTACIJE (DM OBRAZAC)

1. PRILIKOM PREDAJE DM OBRASCA, KANDIDAT PREDAJE POTPUNO ZAVRŠENU DOKTORSKU DISERTACIJU (SA UDK BROJEM I POTPISANIM IZJAVAMA NA KRAJU DISERTACIJE), U PAPIRNOM, NEKORIČENOM, OBLIKU U ONOLIKO PRIMERAKA KOLIKO IMA ČLANOVA KOMISIJE

2.ELEKTRONSKU VERZIJU DOKTORSKE DISERTACIJE U PDF FORMATU NAREZANU NA CD - u I POSLATU NA mail: postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs

U OVOJ FAZI SE DOKTORSKA DISERTACIJA ŠALJE NA UNIVERZITET NA PROVERU ORIGINALNOSTI I NAKON TOGA SE NE MOŽE MENJATI.

NAPOMENA: Sve izmene u proceduri su uvršćene u postojeće procedure prijave doktorskih disertacija postavljenih na sajtu (http://www.vet.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske-akademske-studije/obavestenja-i-informacije)