Navigacija

Komisija za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu doktorskih disertacija i specijalističkih radova – decembar 2018.

 

 

Komisija za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu doktorskih disertacija i specijalističkih radova održaće se u četvrtak 20. decembra 2018. godine u 12 sati.

Molimo sve koji pripremaju materijal za Komisiju da isti dostave Petru Sikimiću, referentu za poslediplomske studije, najkasnije do petka 14. decembra 2018. godine do 10 časova.

Pored papirne forme materijala neophodno je (pre dostavljanja papirne forme) materijal dostaviti u elektronskoj formi (kao Word dokument) do istog roka na e-mail adresu postdiplomske_studije@vet.bg.ac.rs.

Da bi se razmatrali Izveštaji Komisija vezani za teme doktorskih teza i specijalističkih radova (uključujući i predloge tema za izradu specijalističkog rada na akademskoj specijalizaciji) prispelih na dnevni red, neophodno je da sednici prisustvuju mentor ili jedan od članova Komisije podnetog Izveštaja odnosno predloga.