Navigacija

EDUROAM - otvaranje i podešavanje naloga

 

Zahtev za otvaranje Edurom naloga zaposleni šalju:
šefu informaciono-komunikacionog centra.

 

Uputstva na AMRES-ovom sajtu

Dodatna uputstva za EDUROM

 

Brzo uputstvo za podešavanje android telefona:

- obratiti pažnju pri unosu korisničke šifre, naročito na slova veliko I (I) i malo l (l)
  preporuka za unos šifre je "copy ---> paste" metodom  
- na pojedinim modelima telefona potrebno je instalirati SA sertifikat
  da bi bio moguć izbor (nije navedeno)!
- na pojedinim modelima telefona potrebno je u polje "Anonimni identitet" uneti:
  anonymous@vet.bg.ac.rs

 

Ako su sva polja popunjena aktivira se dugme: POVEŽI