Navigacija

OVERA LETNJEG SEMESTRA ZA POSTDIPLOMCE

Specijalističke akademske studijeDoktorske akademske studijeUže specijalističke studije

 

OBAVEŠTENJE ZA POSTDIPLOMCE (DAS, SAS I US)

 

Obaveštavaju se postidplomci (DAS, SAS, US) da će se overa letnjeg semestra obaviti u intervalima:

11. 06. – 21. 06. 2019.god

05. 07. – 19. 07. 2019.god.

kao i tokom septembra meseca

 

SEKRETERIJAT