Navigacija

OBUČAVANJE ZA RAD SA IZVORIMA JONIZUJUĆIH ZRAČENJA

Edukacije na fakultetu

 

Obaveštavamo vas da će se trodnevni kurs iz Dopunskog obučavanje za rad sa izvorima jonizujućih zračenja u oblasti veterinarske medicine; Osposobljavanja profesionalno izloženih lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja i Osposobljavanja lica odgovornih za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja, održati u periodu od 19. do 24.02.2020. godine sa početkom u 9 časova.

Dvodnevni kursevi iz Periodične obnove znanja za profesionalno izložena lica za sprovođenje mera zaštite od jonizujućih zračenja u veterinarskoj rendgenskoj dijagnostici i Periodične obnove znanja za lica odgovorna za sprovođenje mera zaštite od jonizujućeg zračenja u veterinarskoj rendgenskoj dijagnostici, biće održani 20. i 21.02.2020. godine sa početkom u 9 časova.

Nastava će se održavati u prostorijama Katedre za radiologiju i radijacionu higijenu Fakulteta veterinarske mdicine u Beogradu.

Prijava na kurs se vrši putem telefona (011/2685 291).

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona ili se možete informisati putem ovog linka.