Navigacija

Suspendovanje rokova vezanih za procedure prijave i odbrane doktorskih disertacija

 

Poštovani nastavnici, saradnici i studenti poslediplomskih studija, na osnovu preporuke rektorke Prof. dr Ivanke Popović i odobrenja dekana Prof. dr Vlade Teodorovića, svi rokovi koji se odnose na prijave doktorskih disertacija (odobrenje teme, usvajanje referata, davanje disertacije na uvid javnosti, odbrane) su suspendovani tokom trajanja vanrednog stanja, odnosno, rokovi ne teku.
Rokovi će nastaviti da teku po ukidanju vanrednog stanja.

O disertacijama koje su već dostavljene većima naučnih oblasti Univerziteta postupak će se dalje voditi nesmetano.

U skladu sa tim u aprilu neće biti održana fakultetska sednica Komisije za procenu podobnosti kandidata i tema za izradu doktorskih teza i specijalističkih radova.

Uz nadu da ćemo svi ostati zdravi i bezbedni i čim pre nastaviti sa neometanim radom u redovnim uslovima


S poštovanjem
Danijela Kirovski