Navigacija

Julski ispitni rok 2020. godine

Integrisane akademske studijeSpecijalističke akademske studijeDoktorske akademske studijeUže specijalističke studijeInfostud

 

Obaveštenje

Odluka NN Veća FVM o načinu i terminima polaganja
predstojećih ispita do kraja tekuće školske godine

DATUMI ISPITA ZA POSTDIPLOMCE (SAS I DAS) U NASTUPAJUĆIM ROKOVIMA

Ispitni termini za medicinsku hemiju i eksperimentalnu hemiju

Julski ispitni rok 2020. godine

JULSKI ISPITNI ROK ZA POSTDIPLOMCE (DAS, SAS, US)


REZULTATI TESTA IZ STOČARSTVA

REZULTATI ISPITA IZ PARAZITOLOGIJE

Katedra za stočarstvo TERMINI POLAGANJA ISPITA

SPISAK STUDENATA AKVARISTIKA RIBARSTVO I BOLESTI RIBA JUL 2020

RASPORED POLAGANJA ISPITA IZ PRAZITOLOGIJE U JULSKOM ROKU

Ispiti na Katedri za Radiologiju i radijacionu higijenu

KATEDRA ZA HIRURGIJU,ORTOPEDIJU I OFTALMOLOGIJU-TERMINI U JULSKOM ROKU

Katedra za stočarstvo - POTVRĐIVANJE IZLASKA NA ISPIT (OS, SAS)

Polaganje ispita iz predmeta Mobilna klinika

Raspored polaganja ispita iz patološke fiziologije JUL 2020

Termini polaganja ispita Mikrobiologija sa imunologijom julski rok 2020

SPISAK STUDENATA KOJI POLAŽU ISPIT IZ MEDICINSKE HEMIJE

JULSKI ISPITNI ROK ZA POSTDIPLOMCE (DAS I SAS) NA KATEDRI ZA MIKROBIOLOGIJU

Julski ispitni rok Bolesti riba, Ribarstvo, Akvaristika

RADIOLOŠKA ULTRAZVUČNA I ENDOSKOPSKA DIJAGNOSTIKA

Spiskovi prijavljenih apsolvenata za julski ispitni rok 2020. godine

Polaganje ispita na Katedri za stočarstvo u julskom ispitnom roku

KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU - Julski ispitni rok

Obaveštenje za Zarazne bolesti životinja i Bolesti pčela

Ispit iz Parazitologije u JULSKOM ISPITNOM ROKU 2019/20.

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI POLAŽU RIBARSTVO