Навигација

Основне информације

 

Факултет ветеринарске медицине (ФВМ УБ) основан је решењем Министарства за образовање бр. 30281/36 1936. године, чиме је постао део Универзитета у Београду. Факултет је високошколска установа која се у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета бави образовањем и научно истраживачким радом у оквиру ветеринарске професије. Састоји се од 26 одељења, 4 клинике и одељења за радиологију. На Факултету је запослено 127 наставника (44 редовних и 27 ванредних професора, 28 доцента и 25 асистената) и 102 ненаставна особља.
На Факултету се изводе четири акредитована студијска програма: Интегрисане основне и мастер академске студије (156 студената/години), Специјалистичке академске студије (40 студената/години), Докторске академске студије (20 студената/години) и Специјалистичке академске студије Анимална биотехнологија у репродукцији (20 студената/години). Интегрисане академске студије похађа 1.339, а  последипломске 190 (104 докторанада и 86 специјализанaта) студената.

Практична настава се изводи на Факултету и наставним базама – на фармама, ветеринарским институтима, клиникама, станицама, амбулантама и другим организацијама са којима Факултет поседује одговрајуће уговоре за извођење наставе. Факултет сарађује са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Ветеринарском Комором Србије и Српским ветеринарским друштвом. ФВМ УБ спроводи различите обуке у области ветеринарске медицине као део континуиране едукације доктора ветеринарске медицине.

ФВМ УБ је учествовао у пројектима високог образовања: TEMPUS project JEP 18031/2003 (Serbia: Reform at the FVMUB According to EU Directive No 78/1027/EEC), TEMPUS project CDJP 2013‐544270 (Serbia: Striving Towards Excellence in Veterinary Education/EDUVET) и Erasmus+ KA2 project: „Curricula Development in the Fields of Reproductive Biology/Assisted Reproductive Technology and Regenerative Medicine in Serbia”, ART-REM.
 
Научноистраживачки рад се остварује учешћем истраживача у научним пројектима и објављивањем резултата у угледним часописима. Током 2019. године, Факултет је учествовао у 30 националних научних пројеката које финансира МПНТР РС, у које је укључено укупно 111 наставника и сарадника ФВМ УБ (8 пројеката руководе наставници ФВМ УБ). Реализовано је 9 међународних и 37 комерцијалних пројеката (18 иновационих ваучера у сарадњи са Фондом за иновациону делатност Републике Србије).