Навигација

Руководство

ДЕКАН

Проф. Др Владо Теодоровић
Тел: +381 11 2685936
Email: dekanat@vet.bg.ac.rs

Продекан за
сарадњу са привредом

Проф. Др Вања Крстић
 

Тел: +381 11 3611810
Email: vanjak@vet.bg.ac.rs

Продекан за
последипломске студије

Проф. Др Данијела Кировски

Тел: +381 11 2685261
Тел: +381 62 8006855
Email: dani@vet.bg.ac.rs

Продекан за
основне студије

Проф. Др Милорад Мириловић

Тел: +381 11 2685551
Тел: +381 63 7704186
Email: mija@vet.bg.ac.rs

Секретар
 

Весна Раичковић
 

Тел: +381 11 2685711
Email: sekretar@vet.bg.ac.rs