Навигација

14Д1О01 - Молекуларна биологија ћелије

Спецификација предмета
НазивМолекуларна биологија ћелије
Акроним14Д1О01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Анита Радовановић
 2. проф. др Иван Јовановић
 3. проф. др Нинослав Ђелић
 4. проф. др Душан Мишић
 5. проф. др Сања Алексић-Ковачевић
 6. проф. др Зоран Станимировић
 7. проф. др Јевросима Стевановић
 8. проф. др Даница Марковић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаобавезан
   Услов
   Циљ предметаДа се студенти упознају са принципима и механизмима функционисања ћелија на молекулском нивоу; да стекну знања из области биологије ћелије неопходних за усавршавање и истраживачки рад у савременој биомедицини
   ИсходДа студенти стекну знања која се односе на: - грађу и функцију ћелије на молекулском нивоу - интеракцију међу органелама и механизме транспорта унутар ћелије - механизме комуникације међу ћелијама еукариотских организама - молекулске основе развића и диференцијације ћелија -молекулске основе канцерогенезе - методе и технике молекуларне биологије ћелије
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПорекло и функционална организација прокариотских и еукариотских ћелија (ћелијски одељци и тополошки односи; методе за раздвајање и пречишћавање ћелија и органела); Ћелијска мембрана (грађа и функција компоненти мембране; транспорт кроз мембрану); Једро (омотач и ламина; комплекс пора, транспорт кроз поре; једарце и образовање субјединица рибозома); Грађа и особине генетског материјала (особине молекула и организација ДНК; репликација, поправка и рекомбинација ДНК прокариота и еукариота; експресија генетичких информација; контрола експресије гена; основне генетске технике); Грађа, синтеза, сортирање и промет протеина у ћелији (ендоплазмин ретикулум; Голџи систем); Интеракција међу органелама и везикуларни транспорт; Митохондрије (грађа и функција; геном; транспорт протеина у митохондрије); Цитоскелет и покретање ћелија; Комуникација међу ћелијама (сигнални молекули; рецептори; системи преношења сигнала); Контрола ћелијског циклуса, старење и смрт ћелија; Молекулске основе развића и диференцијације (генетски потенцијал раних бластомера; механизми контроле диференцијације ћелија током ране ембриогенезе; епигенетски механизми контроле експресије гена); Молекулска основа канцерогенезе.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P.: Molecular Biology of the Cell, 6th ed., Garland Science, Taylor & Francis Group, New York, 2015
   2. Berg et al, Biochemistry, 5th ed, Freeman & Co, 2002
   3. Mihailović M, Jovanović M.: Biohemija, 5 izdanje, Naučna KMD, Beograd, 2008
   4. Gledić D.: Veterinarska histologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd 2012
   5. Ross M.H., Pawlina W.: Histology: A Text And Atlas With Correlated Cell and Molecular Biology,6th ed., Wolters Kluwer, Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia, 2011
   6. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Baltimore D, Darnell J, Molecular Cell Biology, 4th ed, WH Freeman Co, New York, 2000
   7. Cooper GM, The Cell - A Molecular Approach, ASM Press, Washington DC, 1997
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставетеоријска настава припрема семинарског рада, јавно излагање и одбрана
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20