Навигација

14Д1О07 - Нервни и хуморални механизми регулација

Спецификација предмета
НазивНервни и хуморални механизми регулација
Акроним14Д1О07
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Данијела Кировски
 2. проф. др Славољуб Јовић
 3. проф. др Миодраг Лазаревић
 4. проф. др Драган Гвоздић
 5. проф. др Милица Ковачевић-Филиповић
 6. проф. др Наталија Фратрић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан
   Условуписан семестар у коме се слуша испит
   Циљ предметаДа студентима приближи улогу нервног система у регулацији и контроли функције других органских система , да оспособи студента за комплексно сагледавање хуморалне регулације и контроле органских система и ткива, да допуни знања студената о бројним биолошким молекулима, што је неопходно да би студенти могли да схвате различита патолошка стања, да омогући ефикасно усвајање знања о разним интегралним регулацијама значајним за функционисање органских система (хематопоетског, кардиоваскуларног, дигестивног, респираторног, ендокриног), што представља основу за разумевање њихових промена током болести, да омогући успешно усвајање знања на предметима наредних година студија
   ИсходДа зна на који начин су регулисане функције органа и органских система, да разуме њихову повезаност и да уме да примени стечено знање приликом решавања различитих проблема у експерименталном и практичном раду.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеИнтегративна улога соматског и нервног система у регулацијама физиолошких и патофозиолошких стања. Механизми настанка бола. Синаптичка трансмисија, неуротрансмитери, неуромодулатори. Сигнални молекули, хормони, прохормони, парахормони. Механизам регулације концентрације хормона у циркулацији. Хормонски рецептори. Ендогена биолошки активна једињења и њихов значај у патолошким процесима. Хуморална регулација хематопоезе, регулација ангиогенезе, клинички значај испитивања у физиолошким и патофизиолошким стањима. Осврт на енергетски метаболизам и његову регулацију. Нервна и хуморална регулација функције дигестивног тракта, кардиоваскуларног и респираторног система. Нервна и хуморална регулација репродукције. Функционално испитивање ендокриног система. Физиологија и патофизиологија стреса, са посебним освртом на утицај стресне реакције на имунски систем и метаболизам
   Садржај практичне наставеСИР
   Литература
   1. Патолошка физиологија домаћих животиња. Божић Т, 2007, Београд
   2. Ветеринарска физиологија,Стојић В, 2010, IV изд, Научна КМД, Београд
   3. Harperş Illustrated Biochemistry, Murrey et al,2003, 26th edition, Lange Medical Books, USA,
   4. Physiology, 5th ed,Levy MN, Koppen BМ and Stanton BА, 2004, Mosby, USA
   5. Medical Physiology, A Cellular and Molecular Approach, Boron WF and Baulpaep EL, 2003, Saunders, USA
   6. The biology of animal stress, 2005, ed GP Moberg & JA Mench, USA
   7. Stress Phisiology in Animals, 2000, ed Paul HM Balm, USA
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставетеоријска настава; семинарски радови, јавно излагање и дискусија
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20