Навигација

14Д2И05 - Методе испитивања намирница

Спецификација предмета
НазивМетоде испитивања намирница
Акроним14Д2И05
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Мирјана Димитријевић
 2. проф. др Неђељко Карабасил
 3. проф. др Снежана Булајић
 4. проф. др Драган Василев
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Условнема услова
   Циљ предметаТеоријско и практично упознавање са класичним сензорним, хемијским, физичкохемијским методама испитивања намирница, као и са савременим инструменталним методама и брзим методама утврђивања патогена у храни. Избор метода према проблему и правилно тумачење резултата. Употреба рачунара у лабораторији за испитивање хране.
   ИсходСтудент треба да уме да узме узорак у зависности од намераваног испитивања, да зна да одабере методу испитивања према очекиваном исходу и да разуме коришћење рачунара при обради резултата.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУзорковање, паковање, транспорт и чување узорака. Уситњавање, хомогенизовање, одмеравање узорка. Пропратна документација. Избор метода и редоследа испитивања. Методе сензорне анализе. Квалитативна и квантитативна анализа. Основне хемијске анализе хране, турбидометрија, нефелометрија, pH -метрија. Хроматографске методе Брзе методе да доказивање патогена у храни.
   Садржај практичне наставеИзбор, обука и тренинг оцењивача сензорних својстава. Припрема узорака. Методе сензорне анализе: Стандардне методе за испитивање састава и физичко хемијских особина намирница. Спектрофотометријске методе. Методе за детекцију, одређивање броја и изолацију патогених микроорганизама из хране и методе за њихову идентификацију .
   Литература
   1. Теодоровић Владо, Бунчић Оливера, Карабасил Неђељко, Димитријевић Мирјана, Василев Драган, Хигијена и технологија меса, Научна КМД, Београд, 2012
   2. Балтић Милан, Карабасил Неђељко, 2011, Контрола намирница анималног порекла, Београд
   3. Катић Вера, Практикум из хигијене млека, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2007
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације). Практичан рад се изводи у лабораторији Катедре за хигијену и технологију намирница анималног порекла.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит20
   Практична настава30Усмени испит10
   Пројекти20
   Колоквијуми
   Семинари