Навигација

14Д2И06 - Методе микробиолошке и имунолошке дијагностике

Спецификација предмета
НазивМетоде микробиолошке и имунолошке дијагностике
Акроним14Д2И06
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Ненад Милић
 2. проф. др Дејан Крњаић
 3. проф. др Душан Мишић
 4. проф. др Јаков Нишавић
 5. проф. др Марина Радојичић
 6. доц. др Андреа Радаљ
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   УсловУписан 4 семестар
   Циљ предметаСтицање знања о микробиолошким и имунолошким методама које се користе у микробиолошкој дијагностици ради идентификације изолованих микроорганизама, односно стицања увида у имунолошки статус инфицираних, оболелих и имунизованих јединки.
   ИсходСтудент треба да зна да изврши узорковање, паковање и слање материјала на преглед, да зна да користи микроскоп, да зна да припреми препарате и да морфолошки идентификује бактерије и плесни, да зна да изврши изолацију микроорганизама у чистој култури, да зна да изврши идентификацију изолованог микроорганизма применом класичних метода или аутоматских ИД система, да зна основне принципе извођења аглутинације, преципитације, РВК, EЛИСА, ХА, ХИ и да зна да интерпретира добијене резултате, да зна да постави примарну културу ткива, да зна да препозна карактеристичне ЦПЕ за поједине врсте вируса, да зна принципе извођења имунофлуоресценције у вирусолошкој дијагностици.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМетоде испитивања облика и величине квасаца и плесни. Стерилизација. Хранљиве подлоге. Обрада узорка. Биохемијске реакције. Методе изолације и идентификације аеробних, анаеробних и капнофилних бакетрија најзначајнијих за ветеринарску медицину. Методе изолације и идентификације најважнијих плесни за ветеринарску медицину. Методе изолације и идентификације неких вируса значајних за ветеринарску медицину. Серолошке реакције. Молекуларне методе у микробиологији.
   Садржај практичне наставеПрактичан рад у лабораторији
   Литература
   1. Милић Н., Крњаић Д., Мишић Д., Нишавић Ј., Радојичић М. (2017) Mикробиологија са имунологијом. Научна КМД, Београд.
   2. Ружица Ашанин, Крњаић Д., Милић Н. (2014) Приручник са практичним вежбама из микробиологије са имунологијом. Научна КМД, Београд
   3. Михајловић БМ (1983) Општа микробиологија са основама имунологије
   4. Марковић БС (1983) Микробиологија II-бактерије, квасци, плесни
   5. Михајловић БМ (1987) Микробиологија III- рикеције и вируси
   6. Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donnelly W.J.C., Leonard F.C. (2002) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science, Oxford, UK.
   7. Hirsh D.C., Zee Y.C. (1999) Veterinary Microbiology. Blackwell Science, Massachusetts, USA.
   8. Murphy F.A., Gibbs P.E.J., Horzinek M.C., Studdert M.J. (1999) Veterinary Virology. Academic Press, San Diego, California, USA.
   9. Jan Tizzard (2000) Veterinary immunology. Saunders
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставе1. Практичан рад у лабораторији. 2. Теоријска настава 3. Семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит40
   Практична настава10Усмени испит20
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20