Навигација

14Д2И08 - Методе испитивања ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима

Спецификација предмета
НазивМетоде испитивања ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима
Акроним14Д2И08
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Милица Ковачевић-Филиповић
 2. проф. др Данијела Кировски
 3. проф. др Драган Гвоздић
 4. проф. др Наталија Фратрић
 5. проф. др Сунчица Борозан
 6. проф. др Анита Радовановић
 7. проф. др Даница Марковић
 8. проф. др Светлана Милановић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   УсловУписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаЦиљ предмета је да се студенти оспособе за основне процедуре рада у лабораторији помоћу којих могу квалитетно да сакупе и сачувају узорке и да стекну основна теоретска и практична сазнања о различитим методама које могу да се користе у циљу испитивања структуре и функције ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима.
   ИсходСамосталност студента у прикупљању и обради узорка, као и могућност практичног комбиновања лабораторијских метода у истраживачком раду.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДобра лабораторијска пракса, лабораторијско посуђе, прање, стерилизација. Прављење раствора, прављење стандардне криве. Методе узорковања крви, антикоагуланси, краткотрајно и дуготрајно чување узорака. Методе узорковања различитих телесних течности. Методе узорковања ткива за биохемијске, имунохемијске и хистолошке анализе. Методе узорковања различитих органа за биохемијска и токсиколошка испитивања. Методе бојења крвног размаза и ћелија телесних течности. Хистолошке методе бојења ткива. Одређивање концентрације протеина, изоловање и пречишћавање протеина, методе раздвајања протеина: нативна и SDS PAGE електрофореза, хроматографија. Методе доказивања специфичних протеина: ELISA, RIA, western blot, имунодифузија, имухистохемија, имуноцитохемија. Проточна цитометрија. Одређивање активности ензима и изоензимских облика спектрофотометријски, цитохемијски, хистохемијски: алкална фосфатаза, лактат дехидрогеназа, ензими јетре, креатин киназа, ензими антиоксидативне заштите, b-галактозидаза. Tестови хемостазе. Култивација ћелија у суспензији. Функционални тестови за матичне ћелије хематопоезе. Тестови фагоцитозе. Тестови миграције ћелија. Култивација адхерентних ћелија. Функционални тестови за мезенхималне матичне ћелије. Одређивање вијабилитета ћелија (трипан плаво, анексин), Методе испитивања ћелијског циклуса, пролиферативна активност ћелија: МТТ, ХТТ и LDH. Контрола квалитета рада у лабораторији, валидација резултата, рефeрентне вредности.
   Садржај практичне наставеСве наведене теоријске јединице
   Литература
   1. Vunjak-Novaković G. i Freshney RI. Culture of Cells for Tissue Engineering. Wiley-Liss, 2006 (ISBN -13 978-0-471-62935-1);
   2. Duncan and Prasse's Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology, 5th Edition Kenneth S. Latimer, (ISBN - 978-0-8138-2014-9)
   3. Suvarna, K. S., Layton, C., & Bancroft, J.D. (2012). Bancroft’s Theory and Practice of Histological Techniques (7th ed.).New York: Churchill Livingstone
   4. Švob M., Histološke i histokemijske metode. 1974. Svjetlost, Sarajevo
   5. Current Protocols Essential Laboratory Techniques, eds. Sean R. Gallagher and Emily A. Wiley, 2008, (Online ISBN: 9780470089941).
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеИнтeрaктивнa тeoриjскa нaстaвa уз кoришћeњe мултимeдиjaлних прeзeнтaциja, прaктични рaд у лабораторији, самостални експеримент.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит60
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти10
   Колоквијуми20
   Семинари