Навигација

14Д2И14 - Радиобиологија са радиопатологијом

Спецификација предмета
НазивРадиобиологија са радиопатологијом
Акроним14Д2И14
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Бранислава Митровић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предмета1. да се студентима на последипломским студијама пружи детаљније и шире знање о ефектима јонизујућег зрачења на молекуларном нивоу; 2. упознавање са радијационим ризиком, радиолошким реакцијама и факторима који утичу на степен радијационих повреда; 3. да се упознају радијационе болести настале као последица дејства јонизујућег зрачења.
   ИсходСтуденти треба да буду оспособљени да на основу норми и законских прописа у области заштите од зрачења дају адекватне препоруке о потребним поступцима заштите.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеФизички основи радиобиологије (апсорпција, интеракција, примарне и секундарне реакције честица и зрачне енергије са материјом). Биолошки ефекти јонизујућег зрачења: фазе биолошког деловања јонизујућег зрачења; Деловање зрачења на молекуле мати, шећера, беланчевина, аминокиселина и нуклеинских киселина. Радиолошко оштећење на ниову ћелије: промене на мемебранама; осетљивост једра; хромозомске аберације; процеси синтезе; деобе ћелија; летални ефекти. Деловање зрачења на ткива. Подела биолошких ефеката јонизујућег зрачења: соматски ефекти зрачења; тератогени ефекти; генетски ефекти; стохаистички и нестохаистички ефекти. Радијациони ризик. Радиолошке реакције, праг реакције. Фактори који утичу на степен радијационих повреда. Дозиметрија јонизујућих зрачења: физичке дозе, биолошке дозе и дозвољене дозе. Заштита од спољашњег и унутрашњег озрачивања. Радиопатологија: врсте радијационих повреда; класификација и ток радиопатолошких промена. Радијациона болест: облици радијационог синдрома код домаћих животиња. Оштећења изазвана бета опекотинама код различитих врста домаћих животиња. Радиолошка тровања изазавана муницијом са осиромашеним уранијумом. Примена одговарајућих мера заштите у случају озрачивања и контаминације. Последице од озрачивања и контаминације људи 20 година после Чернобиља. Норме и законски прописи у области заштите од озрачивања.
   Садржај практичне наставеРадиопатолошке промене на ткивима и органима бројлера настале као последица токсичног дејства уранијума;
   Литература
   1. Петровић Б, Ђурић Гордана, Драгановић Б, Радијациона хигијена анималне прозводње, Београд 1979.
   2. Сарачевић Лејла, Ветеринарска радиобиологија са радијационом хигијеном, Сарајево, 1999.
   3. Драганић И, Драганић Зорица, Адолф ЖП, Радијације и радиоактивности на земљи и у васиони, Дечије Новине, 1991.
   4. IAEA: Radiation Biology: A Handbook for Teachers and Studnets. IAEA, Wiena, 2010.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава: Power Point презентације предавање;
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20