Навигација

14Д2И21 - Болести свиња

Спецификација предмета
НазивБолести свиња
Акроним14Д2И21
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Јован Бојковски
 2. проф. др Тамара Илић
 3. проф. др Соња Радојичић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаДа студентима омогући да прошире теоријска и практична знања из одабраних тематских области курса Болести свиња. Да оспособи студенте за комплексно сагледавање етиопатогенезе, клиничке слике, дијагностике, терапије и профилаксе обољења свиња.
   ИсходПо завршеном курсу студенти ће усвојојити следећа знања из теоријског и практичног дела: детаљно познавање етиопатогенезе, клиничке слике, дијагностике, терапије и профилаксе обољења свиња.Продубиће сазнања везана за биосигурносне мере на фарми свиња и стећи вештину повезивањатеоријског-истраживачког дела са практичним-клиничким решењима у савреманој индустријској производњи свиња.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСавремрени аспектиу дијагностици и терапији производних болести свиња; Болести дигестивног. Болести респираторног система. Болести кардиоваскуларногсистема; Болести крви и хематопоезних органа; Болести уринарног система; Болести локомотoроног система; Болести коже; Метаболички поремећаји и болести јетре; Болести централног нервног система. Паразитске болести свиња у интензивном узгоју.
   Садржај практичне наставеБиосигурносне мере на фарми свиња
   Литература
   1. Стаматовић С, Шаманц Х, Болести свиња, ВКС, Београд, 2003
   2. Barbara Straw E et al, Diseases of swine, Michigen, State University,USA
   3. Otto Radostits et al Veterinary Medicine,Text Book of disease of cattle, horses, sheep, pigs and goats, Saunders Elsevier
   4. Репродукција свиња Т.Петрујкић, Ј.Бојковски, Б.Петрујклић, монографија, Научни инстут за ветеринарство Србије, Бепоград,2011.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеТеоријска настава. Припрема семинарских радова, јавно излагање и дискусија. Практична настава на фарми свиња и конкретно самостално решавање здравствених проблема
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична настава20Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари