Навигација

14Д2И28 - Механизам дејства лекова

Спецификација предмета
НазивМеханизам дејства лекова
Акроним14Д2И28
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Саша Траиловић
 2. проф. др Мирјана Миловановић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   УсловУписан семестар у коме се слуша предмет.
   Циљ предметаДа се познају механизми дејстава лекова свих фармакодинамских група које се користе у ветеринарској медицини. Да буду јасне и разумљиве разлике у механизмима жељених и нежељених ефеката лекова, као и разлике у механизмима које условљавају антагониситичку или синергистичку интеракцију међу лековима.
   ИсходКао исход предмета студент мора да познаје основне принципе механизама којима делују лекови различитих фармакодинамских група. Треба да разуме механизме дејства лекова и да ово знање искористи у даљем научно-истраживачком раду са лековима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОпшти део: Увод у фармакодинамику, предмет и задатак; Лек, порекло, природа лекова; Увођење нових лекова-предклиничка и клиничка испитивања лекова; Фармакодинамика, дејство лекова на организам, врсте и карактер дејства, место и механизми дејства лекова; Рецептори, интеракција лек-рецептор, рецептори и преношење трансмембранског сигнала, последице везивања лека за рецептор (интернализација рецептора, систем агонист-антагонист), десензитација рецептора, регулација рецептора; Јонски канали као места деловања лекова, натријумски, калцијумски, калијумски, хлоридни канали; Ензими као места дејста лекова; Транспортни ћелијски системи као места дејства лекова; Квантитативни аспекти дејства лекова: однос дозе и ефекта лека, градуални и квантални; Фармакодинамски модели и фармакодинамски параметри; Толеранција, тахифилаксија и резистенција-механизми настајања и типови; Дозе и дозирање лекова, подела и врсте доза, изражавање доза; Узајамна дејства лекова: синергизам и антагонизам; Селективност дејства лекова, нежељена дејства, нежељене реакције генетског порекла и фармакогенетика, алергијске реакције; Зависност од лекова, механизми настајања и врсте зависности. Специјални део: Механизми дејства лекова који делују на различите органске системе.
   Садржај практичне наставеЕкспериментални рад у фармакодинамској лабораторији на Катедри за фармакологију и токсикологију.
   Литература
   1. 1. Rang H., Maureen M.D., Ritter J.M., Moore P.K. (2006) Farmakologija, Data status prevod sa Engleskog, urednik Prof. dr Zoran Todorović.
   2. 2. Varagić M.V., Milošević P.M. (2010) Farmakologija, Elit Medica, Beograd.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеТеоријска настава; припрема семинарског рада, јавно излагање и одбрана.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20