Навигација

14Д2И29 - Ефикасност и безбедност лекова у клиничкој ветеринарској пракси

Спецификација предмета
НазивЕфикасност и безбедност лекова у клиничкој ветеринарској пракси
Акроним14Д2И29
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Витомир Ћупић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ7.0Статус предметаизборни
   УсловУписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметада се студенти обуче да у пострегистрационом периоду прате ефикасност и безбедност лека упутством за лек препоручених индикација, циљних врста и категорија животиња. Студент треба да буде обучн да препозна профил нежељених реакција одређених група лекова и да их лечи, као и да запази нове нежељене реакције које упутством нису предвиђене, а које могу да настану.
   Исходстуденти ће бити оспособљени да спроводе рационалну фармакотерапију, да примењују ефикасне и безбедне лекове и спроводе фармаковигиланцу.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПроцена антибактеријске и антипаразитске ефикасности старијих вет. лекова у односу на ефикасност новорегистованих из исте хемијске групе у клиничкој пракси и условима in vitro. Процењивање системске и локалне подношљивости нових антимикробних, антипаразитских и антиинфламаторних лекова. Процена ефикасности лекова у терапији септичког шока.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Mиланка Јездимировић, Ветеринарска фармакологија 4 прерађено и допуњено издање, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2010.
   2. Миланка Јездимировић, Основи фармакотерапије и готови лекови у ветеринарској пракси, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 2012.
   3. Donald Plumb, Veterinarz drug handbook, Blackwell Publishing Professional, Ames, Iowa, 2008.
   4. Richard Adams, Veterinary Pharmacology and therapeutics, 8th ed, Iowa State University Press/Ames, 2001.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеУсмено излагање уз видео-бим презентацију. Семинарски рад и усмена одбрана.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30