Навигација

14Д2И31 - Молекуларни маркери у анализи и детекцији расне припадности и педигреа

Спецификација предмета
НазивМолекуларни маркери у анализи и детекцији расне припадности и педигреа
Акроним14Д2И31
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Зоран Станимировић
 2. проф. др Јевросима Стевановић
 3. проф. др Владимир Димитријевић
 4. проф. др Мила Савић
 5. доц. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   УсловУписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаСавладавање метода молекуларне генетике у циљу тестирања родитељства, анализе сродства и утврђивања расне припадности.
   ИсходРазумевање улоге тестирања родитељства у верификацији педигреа животиња и програмима гајења животиња. Упознавање са факторима који утичу на прецизност теста за утврђивање родитељства и анализи педигреа. Оспособљавање за самостално извођење теста на родитељство, анализе сродства и утврђивање расне припадности.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријска настава: Од Мендела до молекуларних маркера. Типови молекуларних маркера. Нуклеарна и митохондријална ДНК и анализе корелација генетских полиморфизама са одређеним фенотипским карактеристикама. Употреба података добијених анализом полиморфизама ДНК у утврђивању сродства, родитељства и изради педигреа.
   Садржај практичне наставеСамостални истраживачки рад: Изолација ДНК, амплификација конзервираних региона митохондријалне ДНК, амплификација микросателита нуклеарне ДНК (PCR, real-time PCR, RT-PRC, PCR-RFLP, LAMP), визуелизација резултата гел-електрофорезом и секвенционирањем и анализа добијених резултата у циљу анализе сродства, родитељства и израде педигреа
   Литература
   1. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Elit-Medica, Београд, 2004.
   2. Wilson К, Walker Ј: Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology, 7h edition, Cambridge University Press, 2010.
   3. Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M, Losick R: Molecular Biology of the Gene, 7th Edition, Pearson Education, 2013.
   4. Farkas DH, DNA from A to Z, Amer Assoc for Clinical Chemistry, 2004.
   5. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P: Molecular Biology of the Cell, 5th ed., Garland Science, New York, 2007.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеTеоријска настава: припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија. Самостални истраживачки рад: извођење експеримента, анализа и дискусија резултата.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20