Навигација

14Д2И33 - Понашање и молекуларна екологија дивљих животиња

Спецификација предмета
НазивПонашање и молекуларна екологија дивљих животиња
Акроним14Д2И33
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Зоран Станимировић
 2. проф. др Нинослав Ђелић
 3. проф. др Јевросима Стевановић
 4. проф. др Владимир Димитријевић
 5. доц. др Урош Главинић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаУпознавање са могућностима примене молекуларно-генетичких метода у проучавању екологије, понашања и заштите дивљих животиња
   ИсходОбученост у примени молекуларно-генетичких техника у очувању, контроли и заштити аутохтоних, ендемичних и реликтних врста дивљих животиња. Оспособљеност за превенирање специфичних болести дивљих животиња, узрокованих променама у животној средини. Обученост за праћење релевантних гена и њихових продуката у програмима гајења, селекције и повећања отпорности на болести применом молекуларно-генетичких техника.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријска настава: Генетичке анализе и генске мапе дивљих животиња. Примена молекуларно-генетичких техника у анализи генома и праћењу зоогеографског порекла дивљих животиња. Молекуларне адаптације и геномика дивљих животиња. Генетика понашања. Генетика заштите дивљих животиња и биодиверзитет. Очување, контрола и заштита аутохтоних, ендемичних и реликтних врста дивљих животиња. Примена молекуларно-генетичких метода у превенцији специфичних болести дивљих животиња, узрокованих променама у животној средини. Праћење релевантних гена и њихових продуката у програмима гајења, селекције и повећања отпорности на болести применом молекуларно-генетичких техника.
   Садржај практичне наставеСамостални истраживачки рад: Изолација ДНК, амплификација конзервираних региона митохондријалне ДНК, амплификација микросателита нуклеарне ДНК (PCR, real-time PCR, RT-PRC, PCR-RFLP, LAMP), визуелизација резултата гел-електрофорезом и секвенционирањем и анализа добијених резултата у циљу праћења молекуларне екологије дивљих животиња, детекције и идентификације патогена и паразита дивљих животиња и у форензичким случајевима.
   Литература
   1. Ђелић Н, Станимировић З: Принципи генетике, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, Elit-Medica, Београд, 2004.
   2. DeSalle R, Schierwater B: Molecular Approaches To Ecology And Evolution, Birkkhausen Verlag, 1998.
   3. Baker A (ed): Molecular Methods in Ecology, Blackwell Science, 2000.
   4. DeYoung RW, Honeycutt RL: The molecular toolbox: genetic techniques in wildlife ecology and management, Journal of Wildlife Management 69 (4) 1362-1384, 2005.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеTеоријска настава: припрема семинарског рада, јавно излагање и критичка дискусија. Самостални истраживачки рад: извођење експеримента, анализа и дискусија резултата.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20