Навигација

14Д2И50 - Основи изградње објеката и хигијена производње, смештаја и транспорта животиња

Спецификација предмета
НазивОснови изградње објеката и хигијена производње, смештаја и транспорта животиња
Акроним14Д2И50
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Радислава Теодоровић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Услов
   Циљ предметаСтицање потребниох теоријских знања и вештина неопхподних за самосталан научно-истраживачки рад о утицају изградње објеката на здравствено стање и производне резултате животиња; о утицају транспорта на здравствено стање животиња и квалитет производа анималног порекла.
   ИсходДокторант треба да разуме значај основних принципа код изградње објеката и хигијену производње у зависности од специфичности врсте животиња као и утицај објеката на здравствено стање и производне резултате животиња, да зна утицај транспорта на здравствено стање животиња и квалитет производа анималног порекла.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОпшти принципи изградње и одржавања стаја. Осветљење стаја. Вентилација стаја. Баланс топлоте у стајама. Хигијенски аспект унутрашњег уређења опреме и механизације у стајама. Изградња објеката за смештај коња, говеда,свиња, оваца, коза, живине. Изградња објеката за смештај лабораторијских животиња. Утицај изградње објеката на животну стедину.Транспорт и хигијена транспорта животиња.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. 1.Раденковић-Дамњановић Брана, Практикум из зоохигијене, II издање, Факултет ветеринарске медицине Универзитет у Београду, ВМД, Београд, 2010.
   2. 2.Вучинић Маријана, Раденковић-Дамњановић Брана, Петричевић С, Гајење нојева, Нолит, Београд, 2003.
   3. 3. Вучинић Маријана, Раденковић-Дамњановић Брана, Добробит и понашање свиња, књига, Галеника а.д. Београд, 2000.
   4. 4.How to Build Animal Housing: 60 Plans for Coops, Hutches, Barns, Sheds, Pens, Nestboxes, Feeders, Stanchions, and Much More Paperback, 2004.
   5. 5.Seaton HB, Baxter MR, MacCormack JA, Farm Animal Housing and Welfare, Technology & Industrial Arts, 1983.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   1
   Методе извођења наставеTeorijska nastava Priprema seminarskih radova, javno izlagawe i kritička diskusija
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми20
   Семинари0