Навигација

14Д2И52 - Паразитске зоонозе

Спецификација предмета
НазивПаразитске зоонозе
Акроним14Д2И52
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Зоран Кулишић
 2. проф. др Невенка Алексић
 3. проф. др Тамара Илић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   УсловУписан семестар у коме се слуша предмет.
   Циљ предметаДа оспособи студента за комплексно сагледавање морфолошких и биолошких карактеристика зооантропопаразита и антропозоопаразита, интеракције паразита и домаћина, интерспецијских односа, као и путева преношења; упознавање и усвајање најновијих метода паразитолошке лабораторијске дијагностике узрочника паразитских зооноза.
   ИсходБиолошки циклус развоја паразита заједничких за животиње и људе; Примене одговарајуће методе, односно увођење нових метода за узорковање, изоловање и идентификацију паразита и/или развојних стадијума паразита; Препознавања биохазарда и примена одговарајућих метода за лечење, сузбијање и организовање сузбијања паразитских зооноза.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПаразитске зоонозе су медицински предмет у оквиру кога се стичу знања о номенклатури, класификацији, таксономији, грађи, биологији, антигеним карактеристикама паразита заједничким за животиње и људе, као и факторима који одређују распрострањеност паразита у живом свету. Студенти стичу знања и о дијагностици, терапији и профилакси паразитских зооноза.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Димитријевић Санда, 1999, Дијагностика паразитских болести, Факултет ветеринарске медицине Универезитета у Београду
   2. Valčić M, Robertson I, Kulišić Z, Goss S, Специјална епизоотиологија, Compendium болести са листе а и значајнијих болести са листе б међународне организације за епизоотије, ОИЕ, Ветеринарска комора Србије, 2004, Београд
   3. Kassai T, Veterinary helmintology, Butter Worth Heinemann, 1999.
   4. Boch J und Supperer R, Veterinärmedizinische parasitologie - Auflage, Verlag Paul Parey, 1993.
   5. Димитријевић Санда и Илић Тамара, 2011, Клиничка паразитологија, Факултет ветеринарске медицине у Београду, Издање аутора и Интерпринт д.о.о. Београд, Београд
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеТеоријска настава, семинарски рад, практични рад у лабораторији.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари10