Навигација

14Д2И53 - Паразитологија

Спецификација предмета
НазивПаразитологија
Акроним14Д2И53
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Зоран Кулишић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   УсловУписан семестар у коме се слуша предмет.
   Циљ предметаСтицање нових сазнања и вештина у оквиру: биолошког циклуса развоја паразита; морфолошких карактеристика и морфометријских карактеристика паразита значајних за идентификацију (којој таксономнској јединици припада); интеракције паразита и домаћина; упознавање и усвајање најновијих метода паразитолошке лабораторијске дијагностике.
   ИсходСтудент треба да стекне нова знања о морфолошким карактеристикама, циклусу развоја паразита и интеракцији паразита и домаћина; примени одговарајуће методе за узорковање, изоловање и идентификацију паразита и/или развојних стадијума паразита.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеГрађа паразита на молекуларном нивоу, антигене карактеристике паразита, интеракција паразита и домаћина, биологија као и фактори који одређују распрострањеност паразита у живом свету. Савладавање паразитолошких техника за изоловање и идентификацију различитих врста паразита (PCR, гел електрофореза, ELISA, Western blot).
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Кулишић З. Хелминтологија, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2001.
   2. Кулишић З., Алексић-Бакрач Н. Речник основних појмова у паразитологији, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Београд, 1999.
   3. Добрић Ђ., Вицковић Д., Кулишић З. Болести пчела, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Београд, 2000.
   4. Kassai T. Veterinary helminthology, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.
   5. Boch J., Supperer R. Veterinärmedizinische Parasitologie-Auflage, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1993.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем и радом у лабораторији, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови). Семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари10