Навигација

14Д2И54 - Економика и менаџмент у ветеринарској медицини

Спецификација предмета
НазивЕкономика и менаџмент у ветеринарској медицини
Акроним14Д2И54
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. доц. др Нада Тајдић
 2. проф. др Милорад Мириловић
 3. проф. др Драго Недић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ12.0Статус предметаизборни
   Услов
   Циљ предметаСтуденти треба да стекну шире знање о примени економике и менаџмента у систему контроле здравља животиња које ће им омогућити самосталност у одлучивању код избора програма за лечење на нивоу стада или сузбијања инфективних болести на националном нивоу.
   ИсходСтуденти треба да буду оспособљени да примењују стечена знања из економике и менаџмента за контролу здравља животиња и да самостално одлучују у избору програма контроле болести на микро и макро нивоу.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријски основ економике. Значај економике у контроли здравља животиња. Теорија трошкова . Маргинална анализа. Биланс успеха и биланс стања. Економске штете и ветеринарско - санитарне мере. Евалуација програма контроле здравља. Тржиште , тражња и епидемиолошко стање. Маркетинг у ветеринарству. Менаџмент и ветеринарска епидемиологија. Стратегијски менаџмент у контроли здравља животиња.
   Садржај практичне наставеИзрада одговарајућих задатака за одређене методске јединице.
   Литература
   1. Samuelson PA, 1992, Економија – уводна анализа, Седмоиздање, Савремена администрација, Београд
   2. Dijkhuizen AA and Morris RS, 1998, Animal Health Economics, University of Sidney, Australia
   3. Тешић М. и Недић Д, 2011, Менаџмент ветеринарске праксе
   4. Тешић М, Недић Д. и Тајдић Н, 2013, Економика ветеринарства, Факултет ветеринарске медицине, Београд.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   5
   Методе извођења наставеТеоријска настава се изводи уз примену аудиовизуелне технике, а практична са израдом различитих примера уз критичку дискусију и припрему семинарског рада.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20