Навигација

14Д2И57 - Зоонозе и екологија

Спецификација предмета
НазивЗоонозе и екологија
Акроним14Д2И57
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Соња Радојичић
 2. проф. др Мирослав Валчић
 3. проф. др Соња Обреновић
 4. проф. др Драган Бацић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ7.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметастицање знања из области зооноза различите етиологије и типа преношења, еколошким факторима који утичу на појаву, одржавање и ширење зооноза, индексом контагиозности, проценом ризика појаве и ширења болести, развојем метода ефикасне контроле, сузбијања и искорењивања.
   ИсходПо успешно завршеном курсу студент треба да зна да дефинише основне епизоотиолошке детерминанте, да разуме значај праћења појединих параметара важних за појаву кретања, контроле, сузбијања и искорењивање ензоотија и епизоотија; да разуме међусобне повезаности еколошких параметара и зооноза; да уме да формира епизоотиолошке моделе и шеме здравља као и анализу ризика; да разуме потенцијал биотероризма и заштиту од биотероризма.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеАнтропозоонозе, зооантропозе, амфиксенозе, ортозонозе, метазоонозе, циклозоонозе и сапрозоонозе (појава, начини ширења, размере и методе контроле); Општи принципи. Заштита од специфичних инфективних болести животиња и људи. Биоклиматологија, вектори и њихова раширеност, одржавање узрочника у преносиоцима (биолошко и механичко), екосистем и одрживост узрочника, фактори који утичу на измену пријемчивости врсте, трансмисивне заразне болести зоонозног карактера; Локалножаришне инфекције, биодиверзитет, патологија животне средине и утицај на појаву и одржавање инфекције у резервоарним врстама; Биотероризам и нивои биосигурности, промена патогености и биоинжењеринг у служби агресије (бактерија, вируси, токсини). Егзоотичне зоонозе- анализа ризика од појаве, ширење, контрола и мере за искорењавање, утицај на економски и социо-економски положај земље. Зоонозе изазване спирохетама. Зоонозе изазване микоплазмама. Зоонозе изазване хламидијама и рикецијама. Антракс људи и животиња, појава, и сузбијање. Модели активног надзора дистриктних инфекција Мере профилаксе и едукација становништва. Рабдовирусне инфекције; Арбовирусне инфекције, хеморагичне грознице (Кримска конго, Денга, Марбург, Ебола, Хантанвирусна инфекција, Омска и др.), Орто и парамиксовирусне инфекције (Инфлуенца, Нипах, Хендра). Поксвирусне инфекције
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Colville .J, Berryhill D.: Handbook of Zoonoses: Identification and Prevention, St. Louis, Mo, London, Mosby Elsevier, 2007
   2. Radojičić S., i sar.: Infektivne bolesti životinja-specijalni deo, autorsko izdanje, Beograd, 2011
   3. Beran WG.: Handbook of Zoonoses, Second Edition: Viral Zoonoses CRC Press, 1994.
   4. Steele JH: CRC handbook Series in Zoonoses, Section A: bacterial, Rickettsial and mycotic Diseases, Volume I, 1979.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеTeorijska nastava
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит30
   Практична наставаУсмени испит35
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари25