Навигација

14Д2И57 - Зоонозе и екологија

Спецификација предмета
НазивЗоонозе и екологија
Акроним14Д2И57
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Соња Радојичић
 2. проф. др Соња Обреновић
 3. проф. др Драган Бацић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ7.0Статус предметаизборни
   Условуписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметастицање знања из области зооноза различите етиологије и типа преношења, еколошким факторима који утичу на појаву, одржавање и ширење зооноза, индексом контагиозности, проценом ризика појаве и ширења болести, развојем метода ефикасне контроле, сузбијања и искорењивања.
   ИсходПо успешно завршеном курсу студент треба да зна да дефинише основне епизоотиолошке детерминанте, да разуме значај праћења појединих параметара важних за појаву кретања, контроле, сузбијања и искорењивање ензоотија и епизоотија; да разуме међусобне повезаности еколошких параметара и зооноза; да уме да формира епизоотиолошке моделе и шеме здравља као и анализу ризика; да разуме потенцијал биотероризма и заштиту од биотероризма.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеАнтропозоонозе, зооантропозе, амфиксенозе, ортозонозе, метазоонозе, циклозоонозе и сапрозоонозе (појава, начини ширења, размере и методе контроле); Општи принципи. Заштита од специфичних инфективних болести животиња и људи. Биоклиматологија, вектори и њихова раширеност, одржавање узрочника у преносиоцима (биолошко и механичко), екосистем и одрживост узрочника, фактори који утичу на измену пријемчивости врсте, трансмисивне заразне болести зоонозног карактера; Локалножаришне инфекције, биодиверзитет, патологија животне средине и утицај на појаву и одржавање инфекције у резервоарним врстама; Биотероризам и нивои биосигурности, промена патогености и биоинжењеринг у служби агресије (бактерија, вируси, токсини). Егзоотичне зоонозе- анализа ризика од појаве, ширење, контрола и мере за искорењавање, утицај на економски и социо-економски положај земље. Зоонозе изазване спирохетама. Зоонозе изазване микоплазмама. Зоонозе изазване хламидијама и рикецијама. Антракс људи и животиња, појава, и сузбијање. Модели активног надзора дистриктних инфекција Мере профилаксе и едукација становништва. Рабдовирусне инфекције; Арбовирусне инфекције, хеморагичне грознице (Кримска конго, Денга, Марбург, Ебола, Хантанвирусна инфекција, Омска и др.), Орто и парамиксовирусне инфекције (Инфлуенца, Нипах, Хендра). Поксвирусне инфекције
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Colville .J, Berryhill D.: Handbook of Zoonoses: Identification and Prevention, St. Louis, Mo, London, Mosby Elsevier, 2007
   2. Radojičić S., i sar.: Infektivne bolesti životinja-specijalni deo, autorsko izdanje, Beograd, 2011
   3. Beran WG.: Handbook of Zoonoses, Second Edition: Viral Zoonoses CRC Press, 1994.
   4. Steele JH: CRC handbook Series in Zoonoses, Section A: bacterial, Rickettsial and mycotic Diseases, Volume I, 1979.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеTeorijska nastava
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит30
   Практична наставаУсмени испит35
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари25