Навигација

14Д2И60 - Вакцинологија

Спецификација предмета
НазивВакцинологија
Акроним14Д2И60
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Соња Радојичић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Услов
   Циљ предметаДа студентима обезбеди знања о: вакцинама и другим биолошким препаратима, процесима њихове производње, имунолошким збивањима у организму која настају по апликовању вакцина, факторома који могу да умање ефикасност вакциналног програма, изради вакциналних програма у зависности од епизоотиолошке ситуације, адекватној примену и очекиваним резултатима профилаксе
   ИсходПо завршеном курсу студенти треба да имају знања о: вакцинама и другим биолошким препаратима као важним делом специфицне профилаксе, производњи и контроли најважнијих вакцина чија је употреба предвиђена међунардодним законима, новим трендовима у производњи вакцина и њиховим потенцијалом за очување здравља животиња. По завршетку курса студент треба да самостално процени када и у којим случајевима је примена вакцина оправдана а када не, као и да оцени позитивне и негативне ефекте вакцине у контроли и ерадикацији инфективних обољења животиња.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеИсторијат и значај имунопрофилаксе, Типови имунизационих процедура, Пасивна имунизација, Активна имунизација, Подела вакцина, Инактивисане ваццине, Атенуиране ваццине, Адјуванси, Методе производње вакцина, Процена ефикасноси вакцина, Валидација вакцина-потенција, стабилност, стерилност сигурност, Начини апликације вакцина, Грешке у вакцинацији, Нежељени ефекти након примене биолошких препарата, Контрола вакцина, Најважније вакцине у Ветеринарској медицини, Нови трендови у производњи вакцина, ветеринарске вакцине за неинфективне болести, ветеринарске вакцине за фертилитет, контрола производње.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. 1. Animal vaccination, 2006, Part 1, Development, production and use of vaccines, OIE
   2. 2. Animal vaccination, 2006, Part 2 Scientific, economic, regulatory and socio-ethical aspects, OIE
   3. Ian Tizard, Veterinary immunology, An introduction, 2004, 7th Edition, Philadelphia, Saunders,
   4. Mims’Pathogenesis of infectious diseases, 2001, 3th Edition, San Diego, Academic Press,
   5. Meeusen et al. 2007. Current Status of veterinary vaccines, Clinical Microbiology reviews Vol 20 N0 3 489-510
   6. Manual of Diagnostic Test and Vaccines for Terrestrial Animals, Access online
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставетеоријска наства, припрема семинарског рада, дискусија
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми15
   Семинари15