Навигација

14Д2И62 - Алиментарне инфекције и интоксикације

Спецификација предмета
НазивАлиментарне инфекције и интоксикације
Акроним14Д2И62
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Мирјана Димитријевић
 2. проф. др Неђељко Карабасил
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни
   Условnema
   Циљ предметада студент стекне знања из микробиологије хране; да студента оспособи да сагледава изворе контаминације хране, услове за размножавање микроорганизма и поступке којима се може спречити размножавање и преживљавање микроорганизама значајних за безбедност хране; да на основу стечених знања може да предвиди када ће микроорганизми, евентуално присутни у храни, представљати опасност по здравље људи
   ИсходСтудент треба да упозна храну као матрикс за размножавање микроорганизама; да научи изворе и путеве контаминације хране; да савлада методе за изоловање, идентификацију и типизацију микроорганизама; да савлада методе за доказивање токсина у храни;
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеАлиментарне интоксикације. Алиментарне инфекције (Salmonella vrste, E. coli O157:H7, L. monocytogenes, Campylobacter spp, Y. entetocolitica, A. hydrophila, B. cereus, C. perfringens). Узрочници зооноза (Mycobacterium, Brucella, Coxiella burnetii). Вирусне болести преносиве храном. Инфекције протозоама. Микотоксини у намирницама анималног порекла.
   Садржај практичне наставеИндикације за узорковање. План две класе, план три класе. Хемијске, имунолошке, молекуларне, биолошке и физичке методе за доказивање микроорганизама или токсина у храни. Изоловање микроорганизама тровача храном (изолација, идентификација, типизација) и доказивање токсина. Микробиолошко испитивање површина. Предвидива микробиологија.
   Литература
   1. Jay James M, Loessner Martin J, Golden David A, 2005, Modern Food Microbiology, Seventh edition, Springer
   2. Evans MG, 1996, Foodborne pathogens, Manson Publishing, UK
   3. Harrigan WF, 1998, Laboratory methods in food microbiology, Academic Press
   4. Roberts D, Hooper W and Greenwood M, 1995, Practical Food Microbiology - Methods for examination of food for microorganisms of public health significance, Public Health Laboratory Service/London, UK
   5. US Food and Drug Administration, 2001, Bacteriological analytical manual, OnlineVarnam AH
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставетеоријска настава, припрема семинарског рада, јавно излагање и критична дискусија, практична настава у лабораторији за микробиолошко испитивање хране анималног порекла.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит
   Практична наставаУсмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20