Навигација

14Д2И69 - Микробиологија

Спецификација предмета
НазивМикробиологија
Акроним14Д2И69
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Ненад Милић
 2. проф. др Дејан Крњаић
 3. проф. др Душан Мишић
 4. проф. др Јаков Нишавић
 5. проф. др Марина Радојичић
 6. доц. др Андреа Радаљ
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ20.0Статус предметаизборни
   УсловУписан 4. семестар
   Циљ предметаСтицање новијих знања о морфолошким, структурним, физиолошким и антигенским карактеристикама патогених и непатогених микроорганизама, процесу инфекције и етиопатогенези бактеријских, гљивичних и вирусних инфекција.
   ИсходСтудент треба да зна да утврди облик и грађу микроорганизама ради идентификације, да зна како се изводе сви видови стерилизација и биосигурносне мере заштите при раду са инфективним агенсима, да изолује микроорганизам у чистој култури применом класичних и комерцијалних метода микробиолошке дијагностике, да испита његову осетљивост на антибиотике применом најновијих метода, да зна примену имунолошких и вирусолошких метода и да протумачи добијене резултате.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУтицај средине на бактерије; Физиологија бактерија; Асимилационе активности бактерија; Инфекција; Токсини; Генетика микроорганизама; Морфолошке и биолошке особине родова или група бактерија значајних за ветеринарску медицину; Физиологија квасаца и плесни; Улога квасаца и плесни у кружењу материја; Синтеза антибиотика и друге синтетичке активности гљивица; Гљивице као узрочници болести; Особености микотичних инфекција, Микотоксини; Морфолошке и биолошке особине родова квасаца и плесни значајних за ветеринарску медицину; Дефиниција вируса; Величина, облик и грађа вируса; Хемијски састав вируса и утицај физичко-хемијских фактора на вирусе; Однос вирус-ћелија (бактериофаги, анимални вируси); Вирусна етиологија тумора; Карактеристике вирусних инфекција организма; Антивирусна одбрана организма; Антигени и променљивост вируса; Класификација вируса; Морфолошке и биолошке особине представника група вируса значајних за ветеринарску медицину.
   Садржај практичне наставеСИР
   Литература
   1. Милић Н., Крњаић Д., Мишић Д., Нишавић Ј., Радојичић М. (2017) Mикробиологија са имунологијом. Научна КМД, Београд.
   2. Ружица Ашанин, Крњаић Д., Милић Н. (2014) Приручник са практичним вежбама из микробиологије са имунологијом. Научна КМД, Београд.
   3. Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donnelly W.J.C., Leonard F.C. (2002) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science, Oxford, UK.
   4. Hirsh D.C., Zee Y.C. (1999) Veterinary Microbiology. Blackwell Science, Massachusetts, USA.
   5. Murphy F.A., Gibbs P.E.J., Horzinek M.C., Studdert M.J. (1999) Veterinary Virology. Academic Press, San Diego, California, USA.
   6. Washington W., Allen S., Koneman E., Procop G., Schreckenberger P., Woods G. (2006) Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, sixth edition. Lippincott Williams & Wilkins.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставе1. Теоријска настава 2. Практична настава.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања15Писмени испит
   Практична настава15Усмени испит70
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари