Навигација

14Д2И72 - Безбедност хране за животиње

Спецификација предмета
НазивБезбедност хране за животиње
Акроним14Д2И72
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Драган Шефер
 2. проф. др Радмила Марковић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   УсловУписан семестар у коме се слуша предмет
   Циљ предметаСтицање знања о хранивима и њиховој класификацији, начинима производње, прераде и конзервисања хране за животиње, и факторима који утичу на кварење хране, о утицају хигијенске исправности и хемијског састава хранива и хране за животиње на здравствено стање и производне резултате различитих производних категорија и животињских врста, као и на квалитет намирница анималног порекла.
   Исход1. Препозна услове под којима може да дође до квара хране за животиње као и да препозна промене уколико је до њих већ дошло. 2. Дефинише степен промене квалитета хране за животиње и њен утицај на здравствено стање и производне резултате животиња храњених таквом храном. 3. Буде способан да уочи неправилности и проблеме до којих долази због неадекватне исхране
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЧување хране за животиње. Конзервисање хране за животиње. Припремање хране за животиње. Кварење и шкодљивост хране за животиње: физички, хемијски и биолошки фактори. Значај бактерија и плесни. Паразити хране. Тровање храном: микотоксини, органски отрови, неорганске материје. Прописи о максимално дозвољеним штетним и забрањеним материјама у сточној храни.
   Садржај практичне наставеУзимање узорака. Органолептички преглед. Одређивање употребљивости хране за животиње. Основи аналитичких поступака: хемијске, микотоксиколошке и бактериолошке анализе.
   Литература
   1. 1. Opšta ishrana- Dragan Šefer, Zlatan Sinovec, FVM, 2008.
   2. 2. Ishrana domaćih životinja- Jovanović R., Dujić D., Glamočić D.: Stylos-izdavaštvo, Novi Sad, 2000.
   3. 3. Bezbednost hrane za životinje- Marković R., Petrujkić B., Šefer D., FVM, 2010.
   4. 4. Mikotoksini- pojava, efekti i prevencija- Sinovec Z., Resanović R., Sinovec S., Caligraph, Beograd, 2006.
   5. 5. Ishrana domaćih životinja- Nemanja Ševković, Simeon Pribićević, Isidor Rajić, Naučna knjiga, 1980.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеИнтерактивно учење уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације и филмови), семинарски радови. Практичан рад у лабораторији Катедре за исхрану и ботанику, практичан рад на терену (фабрике хране за животиње и фарме).
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари20