Навигација

14И1И05 - Увод у ветеринарску клиничку праксу

Спецификација предмета
НазивУвод у ветеринарску клиничку праксу
Акроним14И1И05
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Војислав Илић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Милош Вучићевић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условнема
  Циљ предметаУпознавање са перспективом и специфичностима ветеринарске клиничке праксе и могућностима ефикаснијег припремања за рад у клиничкој пракси кроз избор дговарајућих програма у току студирања
  ИсходСтудент треба да упозна поједине облике ветеринарске делатности, пре свега из области ветеринарске клиничке праксе, разуме значај адекватног образовања за квалитетно обављање ветеринарске праксе и научи (уме) да приђе и фиксира животињу, отвори картон и помогне ветеринару током клиничког прегледа и извођења одређених процедура
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДефиниција ветеринарске професије и облици делатности ветеринара
  Садржај практичне наставеВежбе у ветеринарским амбулантама на Факултету и ванфакулетским наставним базама и помагање ветеринарима у прихвату животиња, узимању анаманезе, држању и фиксирању, прегледу, евиденцији, затим у нези и исхрани болесних животиња. Студенти могу да изаберу ветеринарску амбуланту са списка понуђених амбуланти, у којој ће провести по 2 сата недељно
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  12
  Методе извођења наставеТеоријска настава уз коришћење PowerPoint презентација, слика и филмова, практична дежурства у ветеринарским амбулантама и увођење у рад са пацијентима, од прихвата животиња, узимања анамнезе, држања и фиксирања, до интензивне неге и исхране болесних животиња
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања15Писмени испит
  Практична настава30Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари15