Навигација

14И1О04 - Биостатистика са информатиком

Спецификација предмета
НазивБиостатистика са информатиком
Акроним14И1О04
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Милорад Мириловић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Споменка Ђурић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
  Услов
  Циљ предметаСтицање неопходног знања из области статистичке анализе, савладавање статистичких проблема везаних за ветеринарску медицину. Обука студената за рад на рачунару које ће помоћи будућим ветеринарима у свакодневном раду, при вођењу евиденције, анализе добијених резултата пословања, претраживање база података на Интернету.
  ИсходСтудент треба да зна да се користи основним методама статистичке анализе, да уме да врши тумачење и приказивање добијених резултата из области биомедицине; да уме да правилно користи PC, у смислу коришћења програмских пакета (обрада текста, базе података, статистичка анализа и Интернет). Студент треба да разуме потребу статистичке анализе и њене примене у свакодневном раду.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДескриптивна статистика; Узорак; Мере централне тенденције, варијације и облика; Теоријски распореди; Анализа временских серија – линеарни и циклични тренд; Регресиона и корелациона анализа; Тестирање статистичких хипотеза; Hi квадрат тест; Анализа варијансе (ANOVA); Увод у информатику; Hardver и Softver; Оперативни систем; Текст процесор; Статистички пакети и Excel; Основе интернета.
  Садржај практичне наставеДистрибуција фреквенције; Средње вредности; Мере варијација; Нормална дистрибуција фреквенција и централни моменти; Анализа тренда; Корелациона и регресиона анализа; Анализа варијансе; Анализа података у Excelu; Интернет.
  Литература
  1. Мириловић М.: Биостатистика са информатиком, ФВМ, Београд, 2013.
  2. Пејин Ивана, Мириловић М.: Збирка задатака из биостатистике, ФВМ, Београд, 2007
  3. Јаношевић Слободанка, Дотлић Р., Ерић-Маринковић Јелена: Медицинска статистика, Медицински факултет, 1998;
  4. Миодраг Ловрић, Јасмин Комић, Стеван Стевић:Статистичка анализа, методи и примена, Економски факултет Банја Лука, (ИСБН: 99938-46-15-5), 2006
  5. Jerry Joyce и Marianne Moon, Microsoft Office System 2003, CET, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудиовизуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), Вежбе у вежбаоници и у компјутерској лабораторији уз индивидуални рад студената на рачунару.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит20
  Практична настава20Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20