Навигација

14И1О07 - Ботаника

Спецификација предмета
НазивБотаника
Акроним14И1О07
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Светлана Грдовић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Стамен Радуловић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ1.5Статус предметаобавезан
  Услов-
  Циљ предметаСтицање основних знања о биљкама које представљају: основну храну за животиње (упознавање са крмним биљкама), извор лековитих супстанција (упознaвање са лековитим биљкама), зачине (упознавање са зачинским биљкама) и извор веома токсичних супстанција чија конзумација може да доведе до тровања животиња (упознавање са отровним биљкама).
  ИсходСтудент треба да зна све биљке које се користе у исхрани животиња, њихове хранљиве вредности и начин њихове производњe, да зна најважније лековите биљке и њихове лековите супстанције које би касније користио у терапији. Студент треба да познаје наше најчешће распрострањене токсичне биљке и симптоме тровања, да познаје зачинске биљке које се најчешће користе у нашим индустријама меса.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЗначај биљака и хемијскi састава (3). Морфологија и екологија биљака (4). Oпште карактеристике сточне хране. Ливаде и пашњаци (екстензивни и прегонски начин испаше). Poaceae и Fabaceae – опште особине и значај у исхрани. Коренасте, кртоласте биљке (6). Лековите и отровне биљке на нашим ливадама и пашњацима (2).
  Садржај практичне наставеНа вежбама се изучава основна морфолошка грађа биљака на основу хербаризованих примерака: I, II, III класа ливадско-пашњачких трава и жита (6). Детелине, луцерке и остали родови из фамилије лептирњача (2). Лековите биљке (1). Токсичне биљке (4). Зачинске биљке (1).
  Литература
  1. Блаженчић Ж, Грдовић Светлана: Крмно биље, уџбеник за студенте ФВМ, Ветеринарска комора, Београд, 2003.
  2. Грдовић Светлана: Практикум из ботанике за студенте ФВМ, ВКС, Београд, 2012.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеТеоријска настава уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, графоскоп), а практичне вежбе уз примену хербаризованих биљака.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања3Писмени испит14
  Практична настава7Усмени испит56
  Пројекти0
  Колоквијуми20
  Семинари0