Навигација

14И1О08 - Биохемија

Спецификација предмета
НазивБиохемија
Акроним14И1О08
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Иван Јовановић
 2. доц. др Оливера Валчић
 3. проф. др Светлана Милановић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан
   УсловИспуњене предиспитне обавезе из Медицинске хемије
   Циљ предметаСтуденти треба да познају главне принципе: грађе и функције биолошких молекула, метаболичких процеса, чувања, наслеђивања и експресије генетичких информација. Курс их припрема за потпуно разумевање програма наставе на вишим годинама студија.
   ИсходПо завршеном курсу студенти ће познавати: принципе грађе и функције протеина, липида, углјених хидрата и нуклеинских киселина; кључне метаболичке процесе при трансформацији биолошких молекула, начине њихове регулације, принос и потребе у метаболичкој енергији у ћелијама и ткивима; специфичности метаболичких адаптација код преживара; биолошки смисао и механизме чувања, наслеђивања и експресије генетичких информација; теоријске и практичне основе лабораторијских биохемијских метода.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСтруктура протеина (6). Ензими (6). Биолошке мембране: грађа, транспорт материја и сигнала (4). Респирациони ланац и оксидативна фосфорилација (4). Метаболизам угљених хидрата: варење, ресорпција и транспорт, интерконверзија хексоза, пентозофосфатни пут (2). Метаболизам гликогена (2), гликолиза (2), глуконеогенеза, метаболичка судбина пирувата и лактата (2). Циклус лимунске киселине, интерконверзија угљених хидрата и масти (2). Метаболизам липида: варење, ресорпција, транспорт, складиштење и мобилизација (2), оксидација масних киселина (2), синтеза ацетонских тела (2), синтеза масних киселина и еикосаноида (2), синтеза триглицерида, глицерофосфатида и сфингомијелина (2), метаболизам холестерола и стероидних деривата (2). Метаболизам азотних материја: варење протеина, ресорпција, транспорт и катаболизам аминокиселина (2). Метаболички пут угљеничног скелета аминокиселина, синтеза урее, биогени амини (2). Метаболизам хемоглобина (2). Специфичности метаболизма преживара (2). Метаболизам нуклеинских киселина (2). Основни механизми чувања, преношења и експресије генетичких информација (8).
   Садржај практичне наставеОсобине растворa (3). Методе одређивања pH (3). Пуфери и пуферске смеше (3). Особине протеина (3). Одређивање концентрације протеина по Кјелдалу и спектрофотометријски (3). Особине млека и казеина, фракциона сепарација простих протеина млека (3). Методе сепарације на бази разлика у молекулској маси: електрофореза, хроматографија и центрифугирање (3). Опште особине ензима (3). Одређивање активности алкалне фосфатазе по Кинг-у (3). Одређивање активности LDH, AST и ALT (3). Особине угљених хидрата (3). Методе за одређивање гликемије (3). Особине липида (3). Липидни бројеви: јодни, сапонификациони и пероксидни (3). Одређивање концентрације холестерола по Кингу (3).
   Литература
   1. Михаиловић МБ, Јовановић ИБ: Биохемија, 5. издање, Научна, Београд, 2008.
   2. Јовановић ИБ, Валчић О. Милановић С.: Практикум из биохемије, 3. издање, ЦИД, Београд, 2015.
   3. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L: Biochemistry, 5th ed, WH Freeman & Co, New York, 2002.
   4. Voyet D, Voyet J: Biochemistry, 3rd ed, Wiley, New York, 2004.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   43
   Методе извођења наставеТеоријска предавања са мултимедијалним презентацијама, прaктичне лабораторијске вежбе, редовне и ванредне групне и појединачне консултације.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања4Писмени испит0
   Практична настава6Усмени испит70
   Пројекти0
   Колоквијуми20
   Семинари0