Навигација

14И1О10 - Хистологија са ембриологијом 1

Спецификација предмета
НазивХистологија са ембриологијом 1
Акроним14И1О10
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Анита Радовановић
 2. проф. др Даница Марковић
 3. доц. др Иван Милошевић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Тијана Лужајић Божиновски
 2. доц. др Иван Милошевић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  Условнема
  Циљ предметаУпознати студенте са нормалном грађом и функцијом ћелија и ткива на молекулском нивоу, како би могли да разумеју основе процеса који доводе до различитих врста поремећаја; да се упознају са основним закономерностима оплођења и раног ембрионалног развића код домаћих животиња.
  ИсходДа студенти знају грађу ћелија и ткива да би могли разумети њихову функционалну повезаност у различитим органима; да разумеју основне принципе и процесе развића као и процесе морфогенезе; да разумеју како се узимају узорци и добијају хистолошки препарати; да умеју да рукују микроскопома и да препознају различите врсте ћелија и ткива
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеГрађа и функција органела; комуникација међу ћелијама; ћелијски циклус и ћелијска смрт; ћелије и ванћелијски матрикс; порекло и основне морфофункционалне одлике епитела, везивних ткива, мишићног и нервног ткива (укључујући и основне хистолошке слике органа нервног система); сазревање и грађа гамета; оплођење; основни процеси развића; морфогени процеси; преембрионални период развића.
  Садржај практичне наставеПриказ основних фаза у припремању препарата за светлосну и електронску микроскопију; употреба микроскопа и техника микроскопирања; анализа електромикрограма,изучавање микроскопске грађе ћелија и ткива обојених различитим методама; приказ и анализа појединих морфогених процеса на препаратима ткива и органа у различитим фазама развића.
  Литература
  1. Гледић Д. Ветеринарска хистологија, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2012.
  2. Aнђелковић З. и сар.,Ћелија и ткива, Бонафидес, Ниш,2002
  3. Бумбаширевић В. И сар., Хистологија, Медицински факултет, Универзитет у Београду,2005.
  4. Junqueira L.C. and Carneiro J., Основи хистологије,текст и атлас, дата статус, 2005, стр. 1-253
  5. Николић Р. И. и сар., Ембриологија човека, уџбеник и атлас, Медицински факултет, Ниш, 2004
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену PowerPoint презентације. Практична настава:1) уводно предавање (PowerPoint презентације) или уз приказ препарата (камера повезана са микроскопом и пројектором); 2) појединачни рад студената на микроскопу (изучавање и цртање изабраних препарата ћелија и ткива).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари