Навигација

14И2О02 - Сточарство

Спецификација предмета
НазивСточарство
Акроним14И2О02
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Мила Савић
 2. проф. др Владимир Димитријевић
 3. проф. др Ружица Траиловић
 4. доц. др Жолт Бечкеи
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Жолт Бечкеи
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ8.0Статус предметаобавезан
  УсловЗоологија и Анатомија
  Циљ предметаУпознавање са основама сточарске производње, методамa селекције, методама гајења и ефеката планске селекције на производњу и здравље домаћих животиња
  ИсходСтудент треба да упозна технологију производње фармских животиња, узгоја и неге социјалних животиња. Студент треба да зна поступак са животињама, да зна да оцени екстеријер, здравље, производну вредност животиња.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод, значај сточарства, типови производње. Доместикација. Раса-појам, опште расне карактеристике.Варијабилност. Утицај парагенетскихфактора на здравље и производњу. Конституција, кондиција, темперамент, ћуд. Генетски аспекти селекције животиња, селекција на основу екстеријера и производних особина, порекла и потомства. Примена генетских маркера у селекцији. Методе гајења: гајење у чистој раси, гајење укрштањем, аутбридинг и хетерозис. Савремени биотехнолошки поступци. Оцена приплодне и производне вредности. Економски значај, производни типови и расе говеда, производња млека и меса, методе гајења, размножавање говеда и одгајање телади, Селекција. Значај и стање свињарства, производни типови свињa, расе, производња меса и масти, размножавање свиња и одгајање прасади, методе гајења и селекција. Економски значај, производни типови оваца, расе оваца, размножавање оваца и одгајање јагњади, методе гајења, селекција. Економски значај козарства, расе коза, производња млека, методе гајења, селекција, размножавање коза и одгајање јаради. Производња јаја и меса, производни типови и расе живине, размножавање живине, извођење и одгајање пилића, хибридизација, хибриди, селекција отпорних јединки. Расе кунића, размножавање, методе гајења, селекција и искоришћавање кунића. Економски и друштвени значај гајења коња, порекло копитара, расе коња, размножавање коња и одгајање ждребади, методе гајења и селекција. Расе паса и мачака, методе гајења и селекција, размножавање, одгој штенади и мачића
  Садржај практичне наставеДоместикацијске промене (2). Поступак са животињама (4). Процена конституције (4) и екстеријера (4), процена ставова и ходова (2), телесна мерења (2). Генетички параметри у сточарству (2). Фамилијарна анализа у селекцији (2). Процена старости животиња (4). Оцењивање на изложбама (4). Идентификација (2), описивање (2) и обележавање (2). Матично књиговодство (3). Процена квалитета вуне и крзна (3). Приказ биотехнолошких техника (2). Посета изложби паса и мачака (2). Селекција према радним способностима, посета хиподрому (3). Посета фарми говеда и центру за ВО (4). Посета фарми свиња (3). Практична настава на фармама живине (2). Практична настава на фармама оваца (2)
  Литература
  1. Савић Мила, Јовановић С, Вегара M: Сточарство-фармске и социјалне животиње, ФВМ, Београд, 2007.
  2. Савић Мила, Димитријевић Владимир, Траиловић Ружица,Бечкеј Жолт : Сточарство - практикум, ФВМ, Београд, 2014
  3. Николић Д, Симовић Б: Опште сточарство, Научна књига, Београд, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  44
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио- визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови), практичне вежбе на клиникама Факултета ветеринарске медицине, фармама и хиподрому
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари