Навигација

14И2О04 - Микробиологија са имунологијом

Спецификација предмета
НазивМикробиологија са имунологијом
Акроним14И2О04
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Ненад Милић
 2. проф. др Дејан Крњаић
 3. проф. др Јаков Нишавић
 4. проф. др Марина Радојичић
 5. доц. др Андреа Радаљ
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. доц. др Андреа Радаљ
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ10.5Статус предметаобавезан
  УсловНема
  Циљ предметаСтицање основних знања о облику, грађи, физиолошким и антигенским карактеристикама патогених и непатогених микроорганизама, њиховој екологији, резистенцији на антибиотике, инфекцији, имунолошким реакцијама организма на антигене микроорганизама и микробиолошким и имунолошким дијагностичким методама.
  ИсходСтудент треба да зна да изврши узорковање материјала, утврђивање облика и грађе микроорганизама ради идентификације бактерија и гљивица у нативним и обојеним препаратима, да зна како се изводи стерилизација, да засеје материјал на хранљиве подчоге, изолује микроорганизам у чистој култури и да га идентификује на основу културелних и биохемијских особина, да испита његову осетљивост на антибиотике, да зна да изведе серолошке реакције и прочита добијене резултате, да постави културу ткива, изврши инокулацију вируса и установи цитопатогене промене, да инокулише кокошије ембрионе вирусима, рикецијама и хламидијама, да обоји препарате припремљене од алантохоријалне и вителусне мембране, да припреми и обоји отисак препарат од можданог ткива инфицираног вирусом беснила ради откривања Негријевих телашаца.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод у микробиологију (2). Облик и грађа микроорганизама (4). Екологија микроорганизама (4). Физиологија микроорганизама (6). Распрострањеност микроорганизама у природи (2). Микроорганизми као средства биолошког рата (1). Генетика микроорганизама (3). Имунитет и имунолошке реакције (18). Инфекција и отпорност организма према инфекцији (5). Обавезни колоквијум (1). Специјална бактериологија (18). Рикеције (1). Хламидије (1). Колоквијум (1). Микологија (3). Општа вирусологија (7). Специјална вирусологија (12). Обавезан колоквијум (1).
  Садржај практичне наставеУпотреба микроскопа у микробиологији (3). Основни облици бактерија (3). Основни облици квасаца и плесни (3). Бактериолошки судoви и инструменти, прање и њихово припремање за рад (3). Стерилизација и апарати који се користе у микробиологији (3). Бактериолошке подлоге (3). Припремање препарата за микроскопирање (3). Проста бојења (3). Сложена бојења по Граму и Гимзи (3). Бојење капсула и спора бактерија (3). Техника засејавања, идентификација колонија и добијање чистих култура (3). Културелне особине микроорганизама (3). Физиолошке особине микроорганизама (3). Антибиограм и испитивање осетљивости изолованих бактерија на антибиотике, серолошке реакције (3). Колоквијум (3). Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (2), Erysipelothrix, Listeria, Corynebacterium spp. (2), Mycobacterium spp. (2), Bacillus anthracis (2), Clostridium spp. (2), Enterobacteriaceae (2), Pasteurella spp., Brucella spp. (2), Campylobacter spp., Leptospira spp. (2). Плесни (2). Хламидије и рикеције (2). Примена кокошијих ембриона у вирусолошкој дијагностици (2). Вирусна хемаглутинација и хеминхибиција (2). Културе ткива и цитопатогени ефекат (2). Херпесвируси и рабдовируси (2). Колоквијум (2).
  Литература
  1. Милић Н., Крњаић Д., Мишић Д., Нишавић Ј., Радојичић М. (2017) Mикробиологија са имунологијом. Научна КМД, Београд.
  2. Ружица Ашанин, Крњаић Д., Милић Н. (2014) Приручник са практичним вежбама из микробиологије са имунологијом. Научна КМД, Београд
  3. Михајловић БМ (1983) Општа микробиологија са основама имунологије
  4. Марковић БС (1983) Микробиологија II-бактерије, квасци, плесни
  5. Михајловић БМ (1987) Микробиологија III- рикеције и вируси
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  65
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем уз примену аудио - визуелних метода (PowerPoint презентације), лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит10
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари