Навигација

14И2О06 - Паразитологија

Спецификација предмета
НазивПаразитологија
Акроним14И2О06
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Зоран Кулишић
Наставник/сарадник (вежбе)
 1. проф. др Зоран Кулишић
 2. доц. др Даница Богуновић
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.5Статус предметаобавезан
  УсловНема
  Циљ предметаСтицање потребних знања и вештина која омогућавају самостално познавање: Биолошког циклуса развоја паразита, Морфолошких и морфометријских карактеристика паразита значајних за идентификацију (којој таксономнској јединици припада), Примене одговарајућег метода за узорковање, изоловање и идентификацију паразита и/или развојних стадијума паразита.
  ИсходСтудент треба да разуме биолошки циклус развоја паразита, зна морфолошке и морфометријске карактеристике паразита значајне за идентификацију, уме да узоркује материјал за лабораторијски преглед, припреми и изради микроскопске и макроскопске препарате, примени адекватну методу у дијагностици, као и вођење лабораторијског протокола.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПаразитизам, морфолошке и биолошке карактеристике паразита, номенклатура и таксономија, начин и путеви преношења, видови размножавања паразита, исхрана паразита и продукти метаболизма, узајамни однос паразита и домаћина, реакција домаћина на присуство паразита, значај паразита у епизоотиологији, епидемиологији и екологији (4): Arhtropoda (18); Protozoa (14); Helminthes (24).
  Садржај практичне наставеПрограмске вежбе обухватају савладавање микроскопских и макроскопских препарата развојних облика артропода (10), протозоа (6) и хелмината (14). Уз сваку наведену програмску целину предвиђен је интерактивнан рад у лабораторији: основне паразитолошке технике - примена одговарајућих метода за узорковање, изоловање и идентификацију паразита, методе прављења трајних музејских и микроскопских препарата.
  Литература
  1. Кулишић З. Хелминтологија, Ветеринарска комора Србије, Београд, 2001.
  2. Кулишић З., Алексић-Бакрач Н. Речник основних појмова у паразитологији, Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду,ВМ, Београд, 1999.
  3. Теодоровић В., Бунчић О., Кулишић З., Раденковић-Дамњановић Б., Теодоровић Р., Ђорђевић М., Мириловић М. Trichinella – Trichinellosis, Научна КМД доо, Београд, 2007.
  4. Kassai T. Veterinary Helminthology, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999.
  5. Boch J., Supperer R. Veterinärmedizinische Parasitologie-Auflage, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1993.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  42
  Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови). Практичне вежбе у вежбаоници - микроскопски преглед препарата паразита и цртање у радној свесци, учење на музејским препаратима изолованих паразита или паразита in situ, интерактивнан рад у лабораторији.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит20
  Практична настава10Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми15
  Семинари