Навигација

14И2О07 - Зоохигијена 1

Спецификација предмета
НазивЗоохигијена 1
Акроним14И2О07
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Радислава Теодоровић
 2. проф. др Милутин Ђорђевић
 3. проф. др Љиљана Јанковић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ1.5Статус предметаобавезан
   УсловУписан четврти семестар и положени: Хистологијaса ембриологијом 2, Специјално сточарство, Физиологија 1,Микробиологија са имунологијом 1, Исхрана 1
   Циљ предметаУпознавање са теоријским и практичним аспектима утицаја и хигијенског значаја основних еколошких фактора на здравствено стање и производне способности животиња. Стицање потребних знања о основама хигијенске изградње објеката за смештај животиња и утицај истих на здравствено стање и производне резултате.
   ИсходСтудент мора да разуме и користи знања о основним еколошким факторима и основама хигијенске изградње објеката за смештај животиња, да би тим сазнањима обезбедио здравствено стање и производне способности животиња, односно спречио настанак технопатија, повреда и смањења производних резултата.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе1.Појам, предмет проучавања и практична делатност зоохигијене;(1 час) 2.Познавање и хигијенски значај основних еколошких фактора. Проучавање утицаја хигијене ваздуха; земљишта као хигијенског фактора и хигијене и потребе воде на здравствено стање и производне резултате животиња. (6 часова) 3. Основи биоклиматологије (4 часа) 4. Основи хигијенске изградње објеката за смештај животиња (4 часа).
   Садржај практичне наставе1.Испитивање и хигијенска оцена ваздуха (4 часа). 2.Испитивање и хигијенска оцена воде (4 часа). 3.Посета погону за кондиционирање воде за пиће (2 часа). 4.Испитивање и хигијенска оцена земљишта (2 часа). 5.Прорачунавање потребних вентилационих отвора и осветљења. (2 часа) 6.Тест- провера знања (1 час).
   Литература
   1. Раденковић - Дамњановић Брана 20 10. Практикум из зоохигијене, уџбеник, с тр . 2 70 , Београд ;2. Вучинић Маријана, Раденковић – Дамњановић Брана, Теодоровић Радислава, Јанковић Љиљана, Биоклиматологија и биометеорологија, 2006;Radenković-Damnjanović Brana, Janković Ljiljana, Đorđević Milutin, Teodorović Radislava, Zoohigijena1, 2016.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   11
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације,филмови). Практична настава се изводи у вежбаоници Факултета, лабораторији Градског водовода Београд и у објектима ПКБ.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит20
   Практична настава10Усмени испит20
   Пројекти0
   Колоквијуми20
   Семинари20