Навигација

14И3O01 - Зоохигијена 2

Спецификација предмета
НазивЗоохигијена 2
Акроним14И3O01
АкронимВетеринарска медицина
Модул
Тип студијаинтегрисане академске студије
Наставник (предавач)
 1. проф. др Радислава Теодоровић
 2. проф. др Милутин Ђорђевић
 3. проф. др Љиљана Јанковић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
   УсловУписан пети семестар и положени: Зоохигијена 1, Физиологија 2, Микробиологија са имунологијом 2, Исхрана 2, Паразитологија
   Циљ предметаСтицање потребних знања о: општим хигијенским и превентивним мерама и њиховом утицају на здравствено стање, производне резултате и спречавање настанка заразних болести, технопатија и повреда; транспорту и хигијени транспорта животиња; хигијенско и технолошко-техничком аспекту изђубравања сточарских објеката и пречишћавању отпадних вода.
   ИсходСтудент мора стечена знања да примени код спровођења дезинфекције, дезинсекције и дератизације, хигијене смештаја животиња, транспорта животиња, код изђубравања сточарских објеката, пречишћавања отпадних вода како би се спречио настанак заразних болести и технопатија код домаћих животиња, животиња за спорт и забаву, кућних љубимаца, егзотичних и лабораторијских животиња и животиња у транспорту.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеДезинфекција.(10); Дезинсекција, (4), Дератизација, (4); Уклањање и прерада животињских лешева и кланичних отпадака, (4); Карантин, (2); Хигијена производње и смештаја животиња, Хигијена производње и смештаја говеда (3); Хигијена производње и смештаја коња (2); Хигијена производње и смештаја свиња (2); Хигијена производње, смештаја начина држања оваца и коза (2); Хигијена производње, смештаја и начина држања живине (2); Смештај кућних љубимаца (2); Хигијена држања и смештаја лабораторијских и егзотичних животиња (2); Транспорт и специфичности транспорта код појединих врста животиња (2); Хигијенски и технолошко-технички аспект изђубравања сточарских објеката и пречишћавање отпадних вода (4 ).
   Садржај практичне наставеДезинфекција (2); Дезинсекција (2); Дератизација (2); Посета фабрици за прераду анималних отпадака (2); Посета фарми говеда (2); Посета фарми коња (2); Посета фарми свиња (2); Посета фарми оваца (2); Посета зоолошком врту (2); Обилазак објеката за пречишћавање отпадних вода (2 ); Тест- провера знања (2 ).
   Литература
   1. Раденковић-Дамњановић Брана, Практикум из зоохигијене, уџбеник, 2010, стр. 270, Београд, 2.Ристић М, Раденковић Брана, Ђорђевић М, Нешкодљиво уклањање лешева и споредних производа закланих животиња, Монографија-уџбеник, 2000, стр.176, Београд.
   2. 2. Асај А, Здравствена дезинфекција у настамбама и околишу, Медицинска наклада, 2000, Загреб, 4. Асај А, Дезинсекција, Медицинска наклада, 1999, Загреб,5. Асај А, Дератизација у пракси, Медицинска наклада, 1999, Загреб.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеТеоријска настава са интерактивним учењем, уз примену аудио-визуелних метода (PowerPoint презентације, филмови). Практична настава се изводи у вежбаоници Факултета, Хемијска лабораторија Катедре за зоохигијену и у објектима ПКБ.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит20
   Практична настава10Усмени испит20
   Пројекти0
   Колоквијуми20
   Семинари20